Τρία βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

1 Αυγούστου 2021 | Άρθρα

Άρθρο Δρ. Γιώργου Ξηρογιάννη, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ, στο Βήμα της Κυριακής

Ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την ανάγκη ταχύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ειδικά των μεσαίων και μικρότερων (ΜμΕ). Τα δυο προγράμματα αναμένεται να επιδοτήσουν τις ψηφιακές επενδύσεις και τη ψηφιακή καινοτομία με σημαντικούς πόρους. Όμως, είναι οι επιχειρήσεις έτοιμες να καινοτομήσουν προχωρώντας σε ευρύ μετασχηματισμό της λειτουργίας τους με προηγμένα ψηφιακά εργαλεία;

Η αναβάθμιση της τεχνολογικής ωριμότητας των επιχειρήσεων αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη πρόκληση. Η πρόκληση όμως δεν αφορά τον όγκο των επενδύσεων αλλά το είδος. Παρά τον αξιοσημείωτο όγκο τεχνολογικών επενδύσεων (12η θέση στην ΕΕ), η Ελλάδα καθυστερεί σημαντικά τη μετάβαση της στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Δυο είναι οι κύριες αιτίες της υστέρησης. Πρώτον, οι τεχνολογικές επενδύσεις συνεχίζουν να εστιάζουν σε συστήματα παρωχημένων δυνατοτήτων. Ενδεικτικά, μόλις το 3% των επιχειρήσεων επενδύει σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έναντι 45% στις υπόλοιπες προηγμένες χώρες. Δεύτερον, ακόμα και όταν οι επιχειρήσεις προμηθεύονται σύγχρονες τεχνολογίες, τις υπο-αξιοποιούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (data analytics). Παρότι η προμήθεια τους είναι διαδεδομένη (12η θέση στην ΕΕ), μόλις το 39% των επιχειρήσεων έχουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αξιοποιούν τα συστήματα αυτά. Ανάλογες πρακτικές παρατηρούνται στη διαχείριση στόλου οχημάτων, στο ψηφιακό marketing, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Κάθε ρεαλιστική προσέγγιση χρηματοδότησης του ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες των ελληνικών ΜμΕ. Μπορεί ορισμένες επιχειρήσεις να είναι έτοιμες για το ψηφιακό άλμα και την καινοτομία, όμως αρκετές παραμένουν σε οικονομική δυστοκία και δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τεχνολογικές ανάγκες τους. Επίσης, σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων καλείται να μετασχηματίσει διαδικασίες και οργάνωση ως προϋπόθεση μετάβασης στην 4η ψηφιακή εποχή.

Η ψηφιακή σύγκλιση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες στην ΕΕ σίγουρα παραμένει κεντρική επιδίωξη. Όμως ο μετασχηματισμός πρέπει να προσφέρει επιλογές, ανάλογα με τις ανάγκες. Συνεπώς, η μετάβαση στην ψηφιακή μετάβαση περνάει από τρία στάδια:

1. Αναβάθμιση των βασικών ψηφιακών συστημάτων, με νέα εργαλεία διοίκησης, ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακής εξυπηρέτησης των πελατών, διασύνδεσης με προμηθευτές, διαχείρισης αποθηκών, ηλεκτρονικών πληρωμών, αξιοποίησης cloud.

2. Εξελιγμένος και ψηφιακά ελεγχόμενος εξοπλισμός παραγωγής, για την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής με ρομποτικούς αυτοματισμούς, τη ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την προληπτική συντήρηση μηχανημάτων.

3. Συστήματα αιχμής και υψηλής καινοτομίας, με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, Blockchain, Big data, IoT, εικονικής πραγματικότητας, digital twins.

Η αναβάθμιση των τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων είναι προϋπόθεση και των τριών σταδίων. Όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα του παρατηρητηρίου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, το 85% των θέσεων εργασίας του 2030 δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα, ενώ 4 στα 10 σημερινά επαγγέλματα θα αλλάξουν περιεχόμενο εξαιτίας του αυτοματισμού. Τέλος, η εστίαση του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ στην εγχώρια κατασκευή καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων θα δώσει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες. Πέρα από την προφανή συνεισφορά στην οικονομία, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για απόφοιτους τεχνολογικής κατεύθυνσης ώστε να αντιστραφεί το brain drain.

Πως θα δημιουργηθεί εγχώρια προστιθέμενη αξία με τους αναπτυξιακούς πόρους: η διασύνδεση με το οικοσύστημα καινοτομίας

11 Ιουλίου 2021 | Άρθρα
Θεματικές: Καινοτομία

Άρθρο κας Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντριας Tομέα Καινοτομίας ΣΕΒ, στο Startupper

Η πανδημία μας απέδειξε ότι η ανταγωνιστικότητα, αλλά και η ανθεκτικότητα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ψηφιακή ωριμότητα. Για να επιβιώσουν σήμερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν ταχύτατα τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και λύσεις.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ωφελούνται σημαντικά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ,αφού πρόκειται να διατεθούν στις επιχειρήσεις 420 εκατ. ευρώ, που θα κινητοποιήσουν άλλους τόσους επενδυτικούς πόρους.

Η επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής θα δημιουργήσει επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Ωστόσο, για να δημιουργήσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία θα πρέπει ένα μέρος των ψηφιακών συστημάτων που θα προμηθευτούν οι επιχειρήσεις να παράγεται στην Ελλάδα. Ο κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο εάν αποκτήσει όραμα, στρατηγική, δική του «ταυτότητα» και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τομείς οικονομικής δραστηριότητας που είναι σημαντικοί για τη χώρα, π.χ. IoT για αγροτική παραγωγή, ΑΙ για τουρισμό, blockchain για logistics, cybersecurity σε θέματα εθνικής και πολιτειακής ασφάλειας, robotics & AI για βιομηχανία, κοκ.

Η συνεργασία του κλάδου ΤΠΕ με startups και την ερευνητική κοινότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα όμως, λόγω του διεθνοποιημένου χαρακτήρα παραγωγής των ψηφιακών προϊόντων, οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σε παγκόσμια δίκτυα αλυσίδων αξίας. Από το αρχικό στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης έως τα ποικίλα στάδια παραγωγής, συναρμολόγησης και μεταποίησης, αναπτύσσονται συνεργασίες μεταξύ εταιρειών από όλο τον κόσμο για την διάθεση καινοτόμων προϊόντων στους τελικούς χρήστες.

Το ενδιαφέρον που έχει για την Ελλάδα ο διεθνοποιημένος τρόπος παραγωγής είναι ότι προσφέρεται η δυνατότητα σε μικρότερες αλλά εξειδικευμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις της χώρας να συμμετέχουν και να αποτελέσουν κρίσιμο μέρος της διαδικασίας παραγωγής αξίας.

Για να αποκτήσουν όμως την απαραίτητη εξειδίκευση οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής θα πρέπει να καλλιεργήσουν συνεργασίες με νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες για συν-ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες θα μπορέσουν ξεφύγουν από το φαινομενικό μονόδρομο εισαγωγής τεχνολογίας και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την παραγωγή δικών τους καινοτόμων λύσεων. Έτσι θα καταφέρουν να διεισδύσουν στα διεθνή οικοσυστήματα, να αναπτύξουν εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και να συνεισφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Συμπερασματικά, η συνεργασία με τα οικοσυστήματα καινοτομίας είναι επιλογή ανάπτυξης με αμοιβαία οφέλη.

Test

25 Νοεμβρίου 2019 | Άρθρα
Θεματικές:

UUSuuusuuusuus

Hello world!

6 Νοεμβρίου 2019 | Άρθρα
Θεματικές:

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ