Βιομηχανικά διδακτορικά: γέφυρα έρευνας και παραγωγής

Άρθρο της Δρος Μαρίας Μποζούδη, Senior Advisor ΣΕΒ, στα Νέα

Κεντρική πρόκληση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι η μετατροπή της γνώσης σε προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικά βιομηχανικά προϊόντα, και καλές θέσεις εργασίας. Ο θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών διευκολύνει τη διάδραση της επιστημονικής κοινότητας με τον βιομηχανικό κόσμο προς αυτό. Πρόκειται για πλήρη διδακτορικά προγράμματα που βασίζονται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζουν την επιστημονική έρευνα και γνωστική εξειδίκευση των υποψηφίων διδακτόρων με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην παραγωγή.

Στην Ελλάδα, όπου μόλις 2,3% των διδακτόρων απασχολείται στη βιομηχανία, ενώ 29% των επιχειρήσεων δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις υψηλών τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, τα βιομηχανικά διδακτορικά μπορούν να γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και τις ανάγκες της οικονομίας για λύσεις τεχνολογίας αιχμής.

Η σύζευξη αυτή είναι καθ’ όλα εφικτή, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του α’ κύκλου του προγράμματος βιομηχανικών διδακτορικών του Πανεπιστημίου Πατρών UPatras IQ, με τη στήριξη του ΣΕΒ και του ΣΕΒΠΕΔΕ. Το πρώτο του είδους του στη χώρα, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα να στηρίξει την έρευνα που παράγεται στα ελληνικά ΑΕΙ. Αναδεικνύει επίσης το ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η ανώτατη εκπαίδευση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της οικονομίας. Κυρίως, εξοικειώνει τους υποψήφιους διδάκτορες με νέες επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές γνώσεις, δημιουργώντας προοπτικές απασχόλησής τους και εκτός Πανεπιστημίων.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η πρωτοβουλία του UPatras IQ;  Αρχικά, με την αναπαραγωγή της και από άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς είναι επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους. Σε επόμενο στάδιο, με τη θεσμοθέτηση εθνικών προγραμμάτων βιομηχανικών διδακτορικών, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία. Ενδεικτικά, η Δανία παρέχει επιχορηγήσεις στους βιομηχανικούς διδάκτορες μέσω των πανεπιστημίων, ενώ η Γαλλία μέσω των επιχειρήσεων. Στην Ιταλία, οι συνεργαζόμενοι προσδιορίζουν συνήθως από κοινού τους όρους συνεργασίας τους. Ομοίως και στη Γερμανία, με το 16% των υποψηφίων διδακτόρων να επιλέγουν βιομηχανικά διδακτορικά. Εκτός ΕΕ, στην Αυστραλία, υπάρχει διαπανεπιστημιακό δίκτυο συνεργασίας με την εγχώρια βιομηχανία, που περιλαμβάνει και τις βιομηχανικές διδακτορικές διατριβές.

Το πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί ευκαιρία δημιουργίας ενός σύγχρονου πλαισίου κανόνων και κινήτρων για τη συστηματική σύνδεση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και την οικονομία, με γνώμονα ένα ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, την μακροπρόθεσμη κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών, και τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ