Τηλεργασία και επανακατάρτιση του δυναμικού

7 Αυγούστου 2023 | Άρθρα & Συνεντεύξεις

Άρθρο κ. Γιάννη Σιδηρόπουλου, Senior Advisor, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΣΕΒ, στη Ναυτεμπορική

Οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας λόγω της επικράτησης της τηλεργασίας δημιούργησαν νέες ανάγκες στην επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτές είναι πλέον απαραίτητο συστατικό για την εκτέλεση της πλειονότητας των περισσοτέρων καθηκόντων, μάλιστα σε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας. Λόγω μάλιστα της ταχύτητας με την οποία εξελίσσονται οι τεχνολογίες και οι σύγχρονες μορφές οργάνωσης εργασίας η ανάγκη για κατάρτιση είναι διαρκής και συνεχώς αυξανόμενη.

Από την ειδική πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ για την τηλεργασία προέκυψε ότι λίγο περισσότερο από τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων είναι ικανοποιημένες από τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων τους, γεγονός που σηματοδοτεί την προφανή ανάγκη για επιπλέον κατάρτιση στο υπόλοιπο ένα τέταρτο, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Η παραπάνω διαπίστωση συνδυάζεται με την πολιτική που ακολούθησαν με την οποία λίγο περισσότερες από τις μισές (54%) διατήρησαν τον ίδιο αριθμό ωρών κατάρτισης. Παράλληλα δύο στις τρείς αναδιαμόρφωσαν τον τρόπο παροχής κατάρτισης και μετακινήθηκαν σε λύσεις e-learning. Με σκοπό να ανιχνεύσει το νέο πεδίο στην κατάρτιση ο ΣΕΒ οργάνωσε εργαστήρια για τον προσδιορισμό των αναγκών για ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων, τόσο για τις μεθόδους όσο και για τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Από τα εργαστήρια αυτά προέκυψε κατ’ αρχάς μια πολύ μεγάλη  δυσκολία για να προσδιοριστεί κοινός ορισμός στην έννοια «ψηφιακές δεξιότητες», κάτι αντίστοιχο ισχύει και στη βιβλιογραφία. Για την καλύτερη εννοιολογική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε κυρίως μια κατηγοριοποίηση σε δύο πυλώνες, των functional και των Soft Digital Skills. Οι ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται πλέον κατά κόρον για τη διενέργεια εσωτερικών εκπαιδεύσεων, είτε με ανάπτυξη εσωτερικών λύσεων, είτε με προσφυγή σε πλατφόρμες τύπου Coursera με τον περιορισμό διαθέσιμων επιλογών γλώσσας – κυρίως αγγλικά. Ως πολύ σημαντικό εύρημα κρίνεται το γενικότερο έλλειμα στην πιστοποίηση των ψηφιακών γνώσεων που επιδιώκεται να αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης, παρά τις επιμέρους λύσεις που είναι διαθέσιμες κυρίως από επιχειρήσεις παροχής λογισμικού και λοιπών ψηφιακών λύσεων.

Αναφορικά με τα αντικείμενα κατάρτισης ως πρώτη προτεραιότητα επιλέχθηκε, όπως είναι αναμενόμενο, η ανάλυση δεδομένων που είναι πλέον το βασικότερο συστατικό κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας από τις πωλήσεις και την παραγωγή ως την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάγκη για βασικές δεξιότητες αυτοματισμού γραφείου (που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο MS Office) προέκυψε ως δεύτερη προτεραιότητα. Παρότι σε πρώτη ανάγνωση το εύρημα αυτό δείχνει έλλειμα των βασικότερων ψηφιακών δεξιοτήτων, στην πραγματικότητα οι εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες που παρέχονται από τα πακέτα αυτοματισμού γραφείου παρέχουν μια εύκολη και φθηνή δυνατότητα εκτεταμένης επίλυσης πληθώρας καθημερινών προβλημάτων στις επιχειρήσεις, έναντι των ολοκληρωμένων λύσεων τύπου ERP. Επόμενα σε ιεράρχηση αντικείμενα εκτιμήθηκαν η οργάνωση της ψηφιακής μετάβασης, λύσεων cloud και κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξης περιεχομένου, επικοινωνίας και φυσικά του προγραμματισμού.

Για τον ΣΕΒ η διαρκής μάθηση είναι απαραίτητο συστατικό για την διατήρηση αποδοτικού και σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού που έχουν απόλυτη ανάγκη οι επιχειρήσεις, ιδίως μάλιστα στη σημερινή εποχή του ανηλεούς ανταγωνισμού ταλέντων εν μέσω διαρκούς ψηφιακού μετασχηματισμού και νέων μορφών οργάνωσης εργασίας. Ο ΣΕΒ ήδη με την εμφάνιση της πανδημίας εξέδωσε οδηγό εφαρμογής για την τηλεργασία με χρήσιμες πληροφορίες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, έχει εκπονήσει μελέτη (SR) για τα επαγγέλματα με δυνατότητες τηλεργασίας και τον περασμένο Δεκέμβριο οργάνωσε ειδικό συνέδριο για τις νέες προκλήσεις στην εφαρμογή της τηλεργασίας.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ