Τα τεχνικά επαγγέλματα της παραγωγής στηρίζουν την απασχόληση και δίνουν προοπτική στους νέους

29 Οκτωβρίου 2021 | Άρθρα & Συνεντεύξεις

Άρθρο κ. Δημήτρη Βέργαδου, Διευθυντή Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ, στην Deal News

Μετά τα μαθήματα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, της πρόσφατης πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, και των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης και τεχνολογικής εξέλιξης, και του παραγωγικού μετασχηματισμού, η κατάκτηση μιας βιώσιμης, μακροχρόνιας ανάπτυξης για όλους αποτελεί σήμερα βασικό ζητούμενο. Η επιχειρηματικότητα της χώρας, όπως εκφράζεται από τον ΣΕΒ, αντιλαμβανόμενη το διακύβευμα, επαναπροσδιορίζει το ρόλο, την αποστολή και τις βασικές της προτεραιότητες για ένα κοινό μέλλον, προϊόν μιας επιχειρηματικότητας που συμπορεύεται με την κοινωνία και το κράτος στη βάση κοινών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει εντάξει στις βασικές προτεραιότητές του, το κρίσιμο θέμα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό αλλά και την επίτευξη του εθνικού στόχου να ανέλθει το μερίδιο της βιομηχανίας στο 15% του ΑΕΠ της χώρας μας.  Αποτελεί, δηλαδή, μια συνθήκη win-win τόσο για την αναβάθμιση του παραγωγικού μας προτύπου, όσο και για την βελτίωση των εισοδημάτων και της επαγγελματικής προοπτικής των νέων μας.

Τα τεχνικά επαγγέλματα βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της απασχόλησης

Η έρευνα που διενήργησε ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα νεοσύστατα «Περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ)», για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των διαφόρων δυναμικών επαγγελμάτων, ανά Περιφέρεια ή και ανά κλάδο που προέρχονται από το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Με βασικότερο ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών και εξωστρεφών κλάδων της οικονομίας, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2019, απέδωσε υψηλό μέρισμα απασχόλησης και μισθολογικής ανταμοιβής. Συγκεκριμένα, η απασχόληση στους παραγωγικούς κλάδους της μεταποίησης, στα logistics, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην ενέργεια και στην εξόρυξη αυξήθηκε ταχύτερα από ότι η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας.  Επίσης, το 2019, περίπου 7 στους 10 εργαζόμενους στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους απασχολούνταν σε επαγγέλματα ΕΕΚ, όταν για το σύνολο της οικονομίας, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37%.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ, μεταξύ των επαγγελμάτων ΕΕΚ, πολυπληθέστερες κατηγορίες είναι οι «Χειριστές», οι «Τεχνίτες» και τα «Επαγγέλματα Διοίκησης και Οικονομίας», που επιδεικνύουν αξιοσημείωτη δυναμική και εξελίσσονται ως βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της απασχόλησης. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι οι κλασικοί αυτοί όροι κατάταξης των επαγγελμάτων κρύβουν πίσω τους, μια γενιά καλά εκπαιδευμένων επαγγελματιών, με γνώση της νέας τεχνολογίας που αλλάζει δραστικά το περιεχόμενο των κλασικών επαγγελμάτων της ΕΕΚ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για κλάδους και επαγγέλματα με σημαντική προοπτική για τους εργαζόμενους, καθώς βρίσκονται στο επίκεντρο των αναζητήσεων των επιχειρήσεων για κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Καθώς όμως, οι παραγωγικοί κλάδοι απορροφούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού, εντείνεται η ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του συστήματος ΕΕΚ και περαιτέρω διασύνδεσής του με τις προκλήσεις του παραγωγικού μετασχηματισμού, ώστε να προσφέρει τις συγκεκριμένες, σύγχρονες, γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να βρουν δουλειά, και στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Με άλλα λόγια, η προσαρμογή του οικονομικού μας υποδείγματος στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και της πράσινης μετάβασης, περνά υποχρεωτικά μέσα από την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στα  επαγγέλματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, τα επαγγέλματα της ΕΕΚ, όπως επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή εμπειρία, σκιαγραφούν διαδρομές επαγγελματικού προσανατολισμού με ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης, προς όφελος της νέας γενιάς.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ