Τα τεχνικά επαγγέλματα της παραγωγής μοχλός για την περιφερειακή ανάπτυξη

Άρθρο κ. Δημήτρη Βέργαδου, Διευθυντή Τομέα ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ, στην ετήσια έντυπη έκδοση «Επιχειρείν» του Larissanet

Μετά τα μαθήματα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, της πρόσφατης πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, και των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης και τεχνολογικής εξέλιξης, και του παραγωγικού μετασχηματισμού, η κατάκτηση μιας βιώσιμης, μακροχρόνιας ανάπτυξης για όλους αποτελεί σήμερα βασικό ζητούμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει εντάξει στις βασικές προτεραιότητές του, το κρίσιμο θέμα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας μας.

Τα τεχνικά επαγγέλματα βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της απασχόλησης

Πρόσφατη έρευνα που διενήργησε ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα νεοσύστατα «Περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ)», για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των διαφόρων δυναμικών επαγγελμάτων, ανά Περιφέρεια ή και ανά κλάδο που προέρχονται από το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Με πιο σημαντικό ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών και εξωστρεφών κλάδων της οικονομίας, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2019, απέδωσε υψηλό μέρισμα απασχόλησης και μισθολογικής ανταμοιβής. Συγκεκριμένα, η απασχόληση στους παραγωγικούς κλάδους της μεταποίησης, στα logistics, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην ενέργεια και στην εξόρυξη αυξήθηκε ταχύτερα από ότι η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας. Επίσης, το 2019, περίπου 7 στους 10 εργαζόμενους στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους απασχολούνταν σε επαγγέλματα ΕΕΚ, όταν για το σύνολο της οικονομίας, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37%.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ, μεταξύ των επαγγελμάτων ΕΕΚ, πολυπληθέστερες κατηγορίες είναι αυτές που επίσημα αποκαλούνται «Χειριστές», «Τεχνίτες», όπως και τα «Επαγγέλματα Διοίκησης και Οικονομίας», που επιδεικνύουν αξιοσημείωτη δυναμική και εξελίσσονται ως βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της απασχόλησης.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για κλάδους και επαγγέλματα, που διαμορφώνονται από την τεχνολογική εξέλιξη, με σημαντική προοπτική για τους εργαζόμενους, καθώς βρίσκονται στο επίκεντρο των αναζητήσεων των επιχειρήσεων για κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Καθώς όμως, οι παραγωγικοί κλάδοι απορροφούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού, εντείνεται η ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του συστήματος ΕΕΚ.

Με στόχο την περαιτέρω διασύνδεση με τις προκλήσεις του παραγωγικού μετασχηματισμού, ώστε να προσφέρει τις συγκεκριμένες, σύγχρονες, γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να βρουν δουλειά, και στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Η περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζεται στα παραγωγικά επαγγέλματα της ΕΕΚ.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ, προκύπτουν και σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Με βασικό, τη θετική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους και του μέσου μισθού μιας περιφέρειας. Με ενδιαφέρουσα αιχμή, την άνθηση των επαγγελμάτων της ΕΕΚ που διασυνδέονται με τους παραγωγικούς κλάδους. Αναλυτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2013 έως το 2019, οι Περιφέρειες με ποσοστό απασχόλησης στους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους υψηλότερο από 20% αυξήθηκαν από δύο σε τέσσερις.

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι, το γεγονός ότι η απασχόληση στον κλάδο των Logistics αυξήθηκε με διψήφια ποσοστά σε 9 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι πλέον αξιόλογες επιδόσεις εντοπίζονται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας και της Αττικής.

Εν κατακλείδι, οι παραπάνω διαπιστώσεις από τα πορίσματα της έρευνας του ΣΕΒ, καταδεικνύουν τη σημασία των επαγγελμάτων της ΕΕΚ για την ανάπτυξη των δυναμικών και παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, ενώ σκιαγραφούν διαδρομές επαγγελματικού προσανατολισμού με ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης. Επιπλέον, αναδεικνύουν την άμεση αναγκαιότητα ουσιαστικής αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την κατεύθυνση του σύγχρονου παραγωγικού μετασχηματισμού, προς όφελος της νέας γενιάς.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ