Στρατηγική επιλογή η σύνδεση ΕΜΠ με την επιχειρηματικότητα

Άρθρο των κ.κ. Ανδρέα Γ. Μπουντουβή, Πρύτανη ΕΜΠ & Ευθύμιου Ο. Βιδάλη, Προέδρου της ΕΕ του ΣΕΒ, στο Βήμα της Κυριακής

Στη νέα εποχή της γνώσης και σε έναν σε έναν κόσμο που αλλάζει, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης, και της αξιοποίησης της καινοτομίας στην παραγωγή. Στην Ελλάδα, οι διασυνδέσεις αυτές είναι διαχρονικά περιορισμένες, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, όσο και τη δυνατότητα μας να καινοτομούμε. Προχωράμε στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και πρόσφατα υπογράψαμε συμφωνίες συνεργασίας με δύο πολύ σημαντικά ιδρύματα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος», σε συνέχεια αντίστοιχων πρωτοβουλιών με το ΟΠΑ, αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ακαδημία AI /Minds σε συνεργασία με τη SAS σε διάφορα ΑΕΙ, και άλλων. Στόχος του ΣΕΒ είναι να προχωρήσουμε σε συμφωνίες, με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας με κοινή επιδίωξη, να ενθαρρύνουμε τη μεταφορά τεχνολογίας, την ανταλλαγή γνώσης και τις σύγχρονες δεξιότητες. Πιστεύουμε στη δύναμη των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων καθώς δημιουργούν οφέλη σε φοιτητές, νέους ερευνητές, και επιχειρήσεις, αλλά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για όλη την κοινωνία.

Μέσα από άμεσα υλοποιήσιμες δράσεις, σε θέματα όπως η εφαρμοσμένη έρευνα, η καινοτομία και η πρακτική άσκηση, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές, ερευνητές και επιχειρήσεις να έρθουν πιο κοντά και να προετοιμαστούν ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής, του τεχνολογικού μετασχηματισμού της επιχειρηματικότητας, και της ουσιαστικής ενδυνάμωσης των νέων ανθρώπων.

Από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι η ουσιαστική και συστηματική προσπάθεια και μακροχρόνια στόχευση για τη σύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό, με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση των όρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Επίσης, σημαντικό ζητούμενο είναι αυτή η προτεραιότητα του ΕΜΠ να εμπεδωθεί στην κοινότητα του Ιδρύματος, ειδικά στους φοιτητές και τους νέους ερευνητές, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Είναι υποχρέωσή μας και ζωτική ανάγκη να απελευθερώσουμε δυνάμεις, να δώσουμε ευκαιρίες και να στηρίξουμε και όπου χρειάζεται να καθοδηγήσουμε προσπάθειες.

Το ΕΜΠ είναι ένας σημαντικός ερευνητικός οργανισμός όχι μόνο στον Ελληνικό, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και το εκπαιδευτικό ίδρυμα με ισχυρότατη διαχρονική παρουσία σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και συνεργασίες σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, με σημαντικά Ιδρύματα και φορείς έρευνας του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η σύνδεση με τη βιομηχανία και την παραγωγή είναι μια στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ που πάντα ήταν ενεργή. Ωστόσο, η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας δεν ήταν πάντα αποδοτική, ή γινόταν σποραδικά, χωρίς συστηματικότητα και με θεσμικά ανεπαρκή τρόπο.

Συστηματοποιείται πλέον στο ΕΜΠ η μεταφορά τεχνολογίας, η ανάπτυξη καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας, σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Η συμφωνία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΣΕΒ παραμερίζει αγκυλώσεις και διαμορφώνει πλαίσιο και προοπτικές για συνέργειες. Αιχμή της συνεργασίας είναι η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την αγορά, με προτεραιότητα κατεύθυνσης σε πράσινη μετάβαση και ψηφιακό άλμα. Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για ενδυνάμωση των ροών γνώσης μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας – δηλαδή πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ενώσεις χρηστών και φορείς του δημοσίου. Βασικά πεδία ενδιαφέροντος και συνεργασίας ΕΜΠ και ΣΕΒ είναι: Δικτύωση, πρακτική άσκηση φοιτητών, Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, Κέντρο Ικανοτήτων, υποστήριξη διδακτορικής έρευνας βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τεχνοβλαστοί, Επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ