«Skills4Jobs: Να γίνει η σπίθα πυρκαγιά…»

22 Δεκεμβρίου 2022 | Άρθρα & Συνεντεύξεις

Άρθρο κ. Χρήστου Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ, στον Ελεύθερο Τύπο

Σύγχρονες επιχειρήσεις της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, που επενδύουν και παράγουν στην Ελλάδα (και εξάγουν), και προσπαθούν να μείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές,  παρακολουθώντας την αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, αντιμετωπίζουν σε αυξανόμενο βαθμό ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικότητες και δεξιότητες. Ελλείψεις ποσοτικές και ποιοτικές.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η επαγγελματική παιδεία, εκπαίδευση και κατάρτιση δεν συνδέεται επαρκώς με τις ανάγκες των συγχρόνων επιχειρήσεων. Είτε ο αριθμός των αποφοίτων της υπολείπεται της ζήτησης,  είτε οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν δεν ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες των συγχρόνων επιχειρήσεων.

Οι θεσμοί που συνδέουν εκπαίδευση και παραγωγή και διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, όπως η μαθητεία και η πρακτική άσκηση,  δεν λειτουργούν  ικανοποιητικά.  Οι μαθητές και οι σπουδαστές δεν είναι επαρκώς πληροφορημένοι για τις ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης σε σύγχρονα τεχνολογικά επαγγέλματα και τις επαγγελματικές διαδρομές της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων τεχνολογίας.

Τρεις πρωτοβουλίες συνεργιών, πέρα  από τις πολλές  μεμονωμένες επιχειρήσεων και ομίλων μελών του ΣΕΒ,  επιχειρούν να δείξουν πως διορθώνεται αυτή η  κατάσταση. Η ΣΕΒ «Skills4Jobs»  ξεκίνησε  πιλοτικά στην Αττική, αλλά αφορά όλη την  χώρα. Η ΠΕΦ «Academy Professional Development» της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Η εφαρμογή «Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ).

Η ΣΕΒ Skills4Jobs επιδιώκει να δείξει πως πρέπει να γίνεται η σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής.  Ολοκληρώθηκαν, ήδη, το Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές και το Skills4Jobs για Τεχνικούς Εφαρμογών Πληροφορικής. Περιλαμβάναν ανάπτυξη ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων, συμβουλευτική και απασχόληση, σε 61 νέες και νέους που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση σε συναφείς ειδικότητες και έχουν σχετικά μικρή προϋπηρεσία.

Οι δύο ειδικότητες προέκυψαν κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ σε επιχειρήσεις-μέλη του, οι οποίες συνδιαμόρφωσαν με τους παρόχους εκπαίδευσης (το  ΟΠΑ  και το ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ) τα προγράμματα. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής τους για την απασχόλησή τους. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις εργασίας και επιλέγουν. Και οι νέοι/ες επιλέγουν επιχείρηση για συνέχιση της  καριέρας τους στο επάγγελμα που επιθυμούν.

Η ΠΕΦ Academy Professional Development προσέφερε εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιήσεις στις ειδικότητες Regulatory Affairs και Quality Assurance σε 50 απόφοιτους ΑΕΙ ή και μεταπτυχιακών Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας και Χημικών Μηχανικών. Για κάλυψη αναγκών θέσεων με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση στην ελληνική βιομηχανία φαρμάκου. Στους τομείς Regulatory Affairs και Quality Assurance, κρίσιμων για την ανταγωνιστική εγχώρια εξωστρεφή παραγωγή φαρμάκων που προϋποθέτει ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η εφαρμογή της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ζυθοποιών – Βυνοποιών της ΕΖΑ για 2 νέους,  επί τρία χρόνια, με 880 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και τον υπόλοιπο χρόνο πρακτικής σε όλον τον κύκλο παραγωγής της ζυθοποιίας, με κανονικό μισθό, οδήγησε σε διεθνή πιστοποίησή τους. Και είναι παράδειγμα ορθής εφαρμογής της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης – μαθητείας που οδηγεί σε διεθνή πιστοποίηση.

Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες «ήταν μια σπίθα  στην αρχή, και μιας βροχής ψίχαλα» που λέει ένα τραγούδι. Στο χέρι μας είναι, επιχειρήσεων και πολιτείας, να γίνει πράξη και η συνέχεια του στίχου: «κι έγινε η σπίθα πυρκαγιά, και πέλαγος η στάλα». Ώστε να βελτιωθεί ραγδαία το υπάρχον απόθεμα γνώσεων, τεχνογνωσίας, υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Το παραγωγικό και πνευματικό οικοσύστημα. Τα οποία, ως έχουν, δεν ευνοούν την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας, ταχείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης βιομηχανίας 4.0 και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας. Για την ευημερία των νέων και των Ελλήνων.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ