Ρύθμιση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή

Άρης Δημητριάδης
Executive Director Compliance, ERM & Insurance, OTE Group

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις – 30 Δεκεμβρίου 2021

Την Τρίτη 02.11.2021, σε συνεδρίαση της Βουλής που άρχισε την Δευτέρα 01.11.2021,τελικά ψηφίστηκε, ως μέρος του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, η τροπολογία που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις της άσκησης του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ορίζεται ως η Δημόσια Αρχή που θα χορηγεί την επαγγελματική ταυτότητα του εσωτερικού ελεγκτή και θα διαχειρίζεται το αντίστοιχο μητρώο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ρόλου που του αποδίδεται, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του εξειδικευμένου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece, το Οικονομικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει την τήρηση του μητρώου και αποφασίζει για τη συμπερίληψη ή όχι ενός εσωτερικού ελεγκτή σε αυτό, με βάση διάφορα έγγραφα. Μεταξύ αυτών, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης, του παρέχεται η δυνατότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα (έως την αφαίρεση επαγγελματικής ταυτότητας) χωρίς ωστόσο, να ελέγχεται στην ουσία ότι διαθέτει την απαιτούμενη, με βάση το εξειδικευμένο αντικείμενο πολλών ελεγκτών, τεχνογνωσία.

Για το σοβαρό αυτό θέμα, δυστυχώς, δεν υπήρξε διαβούλευση με τον καθ’ ύλην αρμόδιο στη χώρα μας, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA (Institute of Internal Auditors) Greece, που είναι διαχειριστής και εκδότης των διεθνών Προτύπων για τον Εσωτερικό ‘Έλεγχο και του κώδικα ηθικής των εσωτερικών ελεγκτών του ΙΙΑ (Institute of Internal Auditors). Ως αποτέλεσμα, η τροπολογία του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στις 22.10.2021 έχει σοβαρά ελαττώματα και για το λόγο αυτό παρενέβησαν τόσο το IIA (Institute of Internal Auditors) και το ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing) όσο και ο Πρόεδρος του COSO.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, μέχρι σήμερα, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμοστεί νομοθετική ρύθμιση με περιεχόμενο όπως η επίμαχη τροπολογία. Επιπρόσθετα, η αναφορά, στην εισηγητική έκθεση, της περίπτωσης της Ολλανδίας ως καλής πρακτικής (δηλ. η τήρηση μητρώου από το αντίστοιχο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) τελικά συνηγορεί υπέρ του ρόλου (τήρηση μητρώου) που στην Ελλάδα έχει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Τη βασική θέση του ΙΙΑ, όπως διατυπώνεται στην επιστολή (29.10.2021) που απευθύνει ο Προέδρος του IIA Global, αποτελεί ότι η τροπολογία αυτή, συστηματικά και εξ ορισμού αντιβαίνει προς το θεμελιώδες και υπέρτατο πρότυπο και αρχή των εσωτερικών ελεγκτών: την ανεξαρτησία, δηλ. το γεγονός ότι ο εσωτερικός ελεγκτής δεν μπορεί να ελέγχεται ούτε να εποπτεύεται από τον ελεγχόμενο.

Αυτή τη στιγμή στα πλαίσια στενής συνεργασίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας έχουν υποβληθεί προτάσεις και σχόλια επί του νόμου από την επιτροπή του Ινστιτούτου με σκοπό να ξεπεραστούν αρκετά από τα εμπόδια και, τέλος, έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι οι εξελίξεις αυτές δε θα θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ