Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων στα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και η συμβολή της αξιόπιστης πληροφόρησης

Άρθρο κ. Αλέξανδρου Χατζόπουλου, Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ, στο αφιέρωμα “Κάνοντας τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης” του CNN GREECE – FOCUS

Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά όχι μόνο για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας ώστε να είναι πιο συμβατή η καθημερινότητά μας με ένα βιώσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης, αλλά και για την ενσωμάτωση στις αλυσίδες αξίας αρχών που άπτονται θεμάτων της κοινωνίας.

Το εγχείρημα αυτό είναι υπόθεση όλων – το κράτος, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν στενά και συστηματικά για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί, ειδικά στην Ευρώπη.

Για την Ευρώπη, το πακέτο “Fit for 55” περιλαμβάνει πλήθος δράσεων που διαμορφώνουν κίνητρα και υποχρεώσεις ώστε η οικονομία να επιταχύνει τον επιθυμητό μετασχηματισμό. Αυτές μεταφράζονται σε ρυθμίσεις, παρεμβάσεις στο επίπεδο της φορολογίας, αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων και τους σημαντικούς πόρους που διαθέτει το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενθαρρύνει την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, τα ζητήματα που τίθενται για την εταιρική διακυβέρνηση καταλήγουν να είναι το κομβικό σημείο όλης αυτής της προσπάθειας. Οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δεν ταξινομούν απλά τις δραστηριότητές τους ως προς τη συμβατότητά τους με την επίτευξη των κλιματικών στόχων, αλλά αντίστοιχα διαμορφώνονται και πρότυπα παρακολούθησης σειράς κοινωνικών στόχων. Κυρίως, διαμορφώνεται ένα αναλυτικό πλαίσιο που περιγράφει πώς οι επιχειρήσεις με αξίες που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους κλάδους, καθώς και επιχειρήσεις που βρίσκονται στις αλυσίδες αξίας αυτών, θα λειτουργούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Στην πράξη, θα περιγράφεται αναλυτικά ένας μηχανισμός συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης σχετικής πληροφορίας που θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στήσουν και να στελεχώσουν, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Την ευθύνη δημιουργίας αυτού του μηχανισμού θα έχουν οι διοικήσεις, οι οποίες θα ενημερώνουν για τις σχετικές τους δράσεις, αλλά και θα είναι παραλήπτες της πληροφορίας που παράγει αυτός ο μηχανισμός και θα πρέπει να αναφέρουν πώς δρουν βάσει αυτής της πληροφορίας.

Πέρα και από τις εθνικές εξελίξεις στην εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες εστιάζονται στην εφαρμογή του Ν. 4706/20 και την έκδοση από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) του πρόσφατου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πληροφόρησης της διοίκησης και δομών που θα επιτρέπουν στη διοίκηση να δρα βάσει της πληροφορίας που λαμβάνει. Φυσικά, ένα πλαίσιο που ρυθμίζει ταυτόχρονα ένα τέτοιο μεγάλο εύρος θεμάτων και για κάθε ένα από αυτά εισέρχεται στη ρύθμιση σε επίπεδο λεπτομέρειες ενέχει σοβαρούς κινδύνους σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατικοποίηση της διοίκησης, ακριβώς τη στιγμή που οι διοικήσεις πρέπει να αναλάβουν με ταχύτητα αυξημένα ρίσκα και τολμηρές αποφάσεις για να ενθαρρύνουν την επίτευξη των κλιματικών στόχων στην πράξη. Το στοίχημα συνεπώς διατήρησης των θετικών διαστάσεων του εγχειρήματος και, την ίδια ώρα, διατήρησης της ευελιξίας και δυνατότητας λήψης αποφάσεων από τις διοικήσεις παραμένει μπροστά μας και πρέπει να είναι αντικείμενο μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης.

Με αυτές τις επισημάνσεις, που πάντως μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και αναζήτησης λειτουργικών λύσεων, παραμένει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε μια εποχή που πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται πλέον με μεγάλη ταχύτητα μπροστά τους. Τόσο το νέο εθνικό πλαίσιο, όσο και το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό πλαίσιο για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, τελικά ωθούν τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τους μηχανισμούς που παρέχουν έγκαιρα αξιόπιστη πληροφόρηση στις διοικήσεις, επιτρέποντάς τους έχουν πρόσβαση ταχύτερα την πληροφορία που χρειάζεται για τη λήψη αποφάσεων.

Τα επόμενα χρόνια οι διοικήσεις επιχειρήσεων όλων των κλάδων και μεγεθών θα χρειαστεί να ενημερωθούν συστηματικά για τις αλλαγές αυτές που επιβάλλουν ταυτόχρονα η πραγματικότητα και το νέο πλαίσιο, ώστε να εξοικειωθούν με νέες έννοιες και εργαλεία διοίκησης και να τα αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Ο ΣΕΒ, έχοντας πρωτοστατήσει στην ίδρυση του ΕΣΕΔ και την έκδοση του πρώτου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, συνεχίζει σήμερα παρακολουθώντας αυτές τις εξελίξεις και στηρίζοντας δράσεις ενημέρωσης, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε συνεργασία με: α) τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις και τα επόμενα βήματα που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις στα θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, β) τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑΣΥΣΔΙΚ-HARIMA) με αντικείμενο τα θέματα διαχείρισης ρίσκου που πλέον διατρέχουν όλο το φάσμα της πληροφορίας που αξιολογεί μια διοίκηση και γ) το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) με θέμα τη χρήση του εσωτερικού ελέγχου ως ένα εργαλείο αποτελεσματικότερης διοίκησης. Οι τρεις αυτές λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών, βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής διακυβέρνησης και εφοδιάζουν με κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες, αναλύσεις και ελέγχους τις διοικήσεις, συμβάλλοντας σε καλύτερες αποφάσεις, βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα στο CNN GREECE – FOCUS
Φάκελος ΣΕΒ: Κάνοντας τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης – CNN.gr

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ