Η τηλεργασία, ειδικά στις ΜμΕ, μπορεί να κάνει τη διαφορά – Άρθρο κ. Γιάννου Μητσού, ΣΕΒ, Senior Advisor ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ, στο Larissanet.gr, 27/3/2020

Κάθε εργαζόμενος και κάθε επιχείρηση βρίσκονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις, λόγω του κορονοϊού. Καλούμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας. Καθημερινά όμως προκύπτουν προβλήματα που επηρεάζουν κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου ή νομικής μορφής. Η τηλεργασία, δηλαδή η εργασία από το σπίτι, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική διέξοδο ώστε πολλές, αν όχι όλες, οι εργασίας εντός των επιχειρήσεων να μπορέσουν να πραγματοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή. Για πολλά επαγγέλματα, από τις πωλήσεις μέχρι την πληροφορική, την πελατειακή υποστήριξη, τις μελέτες, την ανάπτυξη λογισμικού, τις τηλεπικοινωνίες, τις ασφάλειες, κλπ., ο κορονοϊός φέρνει μια ραγδαία αύξηση της τηλεργασίας. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι καλούνται να εργαστούν διαφορετικά, να μάθουν νέους τρόπους συνεργασίας, να εκπαιδευτούν και επενδύσουν.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μπορεί να κάνει τη διαφορά.  Όμως, οι τεχνολογικές δυνατότητες, σήμερα το επιτρέπουν και εμείς πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Κατά κάποιοι τρόπο είμαστε ήδη πίσω. Στη Δανία για παράδειγμα, το 19.8% των μισθωτών τηλεργάζεται συστηματικά. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 5%, αν και έχει θεσπιστεί ήδη από το 2010. Ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες όμως, η τηλεργασία μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, αυξάνει την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων, βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μειώνει τα, άμεσα και έμμεσα, κόστη σε μεταφορές, περιβάλλον, κλπ.
Δεν είναι ούτε ακριβή, ούτε δύσκολη διαδικασία αν και προϋποθέτει μεταβολή της κουλτούρας, από ταύτιση της εργασίας με τη φυσική παρουσία, σε θέσπιση στόχων και επίτευξή τους. Δηλαδή να μεταβούμε από ένα περιβάλλον ελέγχου, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των επιχειρήσεων προς περισσότερη τηλεργασία, ο ΣΕΒ εξέδωσε Οδηγό Εφαρμογής της Τηλεργασίας που μπορεί να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση για περισσότερη τηλεργασία (αναζητείστε τον στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ, www.sev.org.gr ). Περιλαμβάνει τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση προκειμένου να αποφασίσει, να εντοπίσει τις δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεων, να διαμορφώσει τις κατάλληλες διαδικασίες και να διασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες τηλεργασίας και την επίτευξη στόχων.
Πρόκειται για μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων:
Το πρώτο αφορά στην λήψη της απόφασης μετά από στοιχειοθετημένη αποτύπωση των δυνατοτήτων και αναγκών τηλεργασίας στο πλαίσιο της επιχείρησης, τυχόν κόστη και άλλους κινδύνους. Είναι κρίσιμο να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση, ενσωμάτωση τεχνολογικών αλλαγών, στάθμιση οικονομικών και μη οικονομικών στοιχείων και ανάλυση επιδράσεων.
Το δεύτερο είναι οι εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, δηλαδή ποιοι εργαζόμενοι θα τηλεργάζονται, από που, πόσο και πως; Προσδιορίζουμε τόπο και συχνότητα τηλεργασίας, θέτουμε αντικειμενικά κριτήρια καταλληλότητας εργαζομένων και προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους. Παράλληλα, φροντίζουμε τα διαδικαστικά (πχ προσθήκη στη σύμβαση εργασίας) και αναλύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες, της επιχείρησης και των εργαζομένων. Είναι κρίσιμο να προσδιοριστούν οι χρόνοι εργασίας, ιδανικά χωρίς μεταβολή των χρόνων εργασίας.
Τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή της τηλεργασίας και η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών, η διαχείριση δεδομένων αλλά και το management. Περιλαμβάνει ζητήματα όπως τα μέτρα προσταστίας των εργαζομένων, την αξιολόγησή τους, ακόμα και την ασφάλεια των ψηφιακών δεδομένων (πχ με την εγκατάσταση συστημάτων VPN. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα μετάβασης από μια κουλτούρα ελέγχου, προς μια κουλτούρα εμπιστοσύνης.
Τέταρτο βήμα είναι η αξιολόγηση και βελτίωση που αναπόφευκτα είναι πολυδιάστατη και στη βάση κρίσιμων δεικτών και ρεαλιστικών στόχων.
Είναι κρίσιμο να υιοθετήσουμε κάθε λύση που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του κορονοϊόυ COVID – 19, τόσο σε όρους δημόσιας υγείας, όσο και οικονομίας. Η τηλεργασία είναι μια από αυτές.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ