Η Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων χτίζεται – Άρθρο κ. Αλέξανδρου Χατζόπουλου, Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ, στην ετήσια έκδοση ICAP στα ΝΕΑ του Σαββάτου, 26/9/2020

Κάθε επέτειος για μια επιχείρηση σηματοδοτεί την αντοχή της στον χρόνο, άρα την ανθεκτικότητα και την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και συνθήκες. Άλλωστε, στον επιχειρηματικό κόσμο ισχύει η αρχή ότι η επιβίωση δεν είναι υποχρεωτική.

Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών για τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις. Οι τεχνολογικές προκλήσεις, οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, η κλιματική αλλαγή είχαν, ήδη πριν την υγειονομική κρίση, θέσει ψηλά τον πήχη της προσαρμογής και του μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις. Η εμφάνιση του κορωνοϊού και των επιπτώσεών του για την οικονομία έφερε ακόμα περισσότερες προκλήσεις, αφού επέφερε μεγάλες αλλαγές στη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, αποκάλυψε αδύναμους κρίκους και αδυναμίες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και τα συστήματα υγείας μέχρι τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την εργασία.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις καλούνται και πάλι να προσαρμοστούν, να αλλάξουν και να χτίσουν την ανθεκτικότητά τους. Αυτές που θα πετύχουν, είναι οι επιχειρήσεις, που έχουν εντοπίσει τις μεταβολές στο περιβάλλον, κινούνται με ευελιξία και αντιμετωπίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τις αλλαγές ως ευκαιρίες.

Η συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας είναι κάτι που οι επιχειρήσεις μπορούν να χτίσουν Μέσα από τη δημιουργία ισχυρών, αλλά ευέλικτων παραγωγικών διαδικασιών, την ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, τον εξωστρεφή προσανατολισμό, την καλή εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και την επένδυση σε συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες δεξιότητες που κινεί ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, εκτός από τις επιχειρήσεις, σημαντικό ρόλο έχει να παίξει και η πολιτεία, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να μετασχηματιστούν. Είναι, δηλαδή, κρίσιμο να συνεχιστούν οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, πρωτίστως για την άρση των εμποδίων, την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, τη φορολογία και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, οι κρίσιμες επιταγές της εποχής μας, όπως η ψηφιακή επανάσταση, οι απαραίτητες δεξιότητες στην εργασία και η πράσινη ανάπτυξη, είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί το νέο παραγωγικό οικοδόμημα της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Πρόκειται για πολιτικές που θα ευνοήσουν την επιχειρηματικότητα συνολικά και, μέσα σε αυτή, και τη βιομηχανία, οι επιχειρήσεις της οποίας επέδειξαν μεγάλη ικανότητα προσαρμογής και ευελιξίας, προστατεύοντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας τη θέση τους στο παραγωγικό οικοσύστημα.

Η συγκυρία, παραδόξως δημιουργεί ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας: Οι γεωπολιτικές αλλαγές και ο κορωνοϊός δημιουργούν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Ευρώπης. Η τεχνολογία είναι πιο προσβάσιμη από ποτέ ενώ υπάρχει και μια όλο και πιο κοινά αποδεκτή προτεραιότητα για πολιτικές, που δίνουν έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στη διασφάλιση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η ενίσχυση των επενδύσεων στις υποδομές, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην πράσινη, κυκλική οικονομία και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού είναι -πέρα από απαραίτητη- πλέον εφικτή, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής’ Ενωσης για τη στήριξη των οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027.

Σήμερα, με την παγκόσμια υγειονομική κρίση να απειλεί όλες τις οικονομίες του πλανήτη, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φαίνεται να υπάρχει η πολιτική βούληση και το κατάλληλο κλίμα προκειμένου να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν φιλόδοξα πλάνα για την πραγματική ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής με τρόπο που να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της σε ασύμμετρες απειλές. Η Ελλάδα, ξεκινώντας από αρκετά πίσω λόγω και της μακροχρόνιας κρίσης, μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη.

Στον ΣΕΒ πιστεύουμε στην προοπτική της βιομηχανίας και στοχεύουμε στην αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 10% σε 15% μέσα σε 10 χρόνια Αν φτάσουμε εκεί, υπολογίζουμε ότι θα δημιουργούνταν σταδιακά 550.000 νέες, καλά αμειβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας στη χώρα.

Πιστεύουμε επίσης στην ανάγκη καλλιέργειας των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε κλάδους όπως τα μέταλλα, τα τρόφιμα, τη φαρμακευτική βιομηχανία, την πράσινη ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, τη ναυτιλία, ακόμα και σε ορισμένους τομείς της υψηλής τεχνολογίας.

Έτσι, αναλαμβάνοντας τον αναπτυξιακό ρόλο που τους αναλογεί, οι επιχειρήσεις μας θα μπορέσουν να γίνουν ανθεκτικές και να πετύχουν συμβάλλοντας, παράλληλα, στο χτίσιμο μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης της επιχειρηματικότητας με την κοινωνία.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ