Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας 2022 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας: Βασικά συμπεράσματα

Κατερίνα Δασκαλάκη
Senior Advisor Εργασιακών Σχέσεων, Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις – 28 Ιούνιου 2022

H φετινή Διεθνής Συνδιάσκεψη του ILO, στην οποία διαχρονικά συμμετέχει θεσμικά ο ΣΕΒ, τόσο ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος όσο και ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ), ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουνίου 2022, με την υιοθέτηση 8 Ψηφισμάτων, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα αφορούν στην απασχόληση, στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, στη μαθητεία και στην κοινωνική οικονομία.

Το Ψήφισμα για την απασχόληση, στο οποίο κατέληξε στην Έκθεσή της η σχετική επιτροπή, δίνει έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις της απασχόλησης, ιδιαίτερα στην μετά covid 19 εποχή, όπως στα υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, χαμηλής παραγωγικότητας, αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και στις διακρίσεις και ανισότητες στις διεθνείς αγορές. Τα κράτη μέλη καλούνται να προχωρήσουν σε δράση για την εκπλήρωση του Νο 8 Βιώσιμου Αναπτυξιακού Στόχου του ΟΗΕ (SDGs) προς μία πλήρως παραγωγική και ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση. Το Ψήφισμα προτείνει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο και τις αρχές καθώς και την ενδυνάμωση και εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και την ενίσχυση των δομών κοινωνικού διαλόγου. Τέλος, καλούνται οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές σχετικά με επαρκείς, δίκαιους κατώτατους μισθούς (θεσμοθετημένους ή μέσω ΣΣΕ) για την επαρκή προστασία και αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων, καθώς και τη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Το Ψήφισμα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία κηρύσσει τη συμπερίληψη της έννοιας του «ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος» μεταξύ των θεμελιωδών αρχών και εργασιακών δικαιωμάτων του ILO. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία παγκοσμίως, κατατάσσει τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας Νο 155 σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία και την Νο 187 σχετικά με την Προώθηση ενός πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια (την οποία κύρωσε πρόσφατα η χώρα μας με τον ν. 4808/2021) στις Θεμελιώσεις Συμβάσεις Εργασίας του ILO.

Το Ψήφισμα σχετικά με τη Μαθητεία θέτει τη βάση ώστε η επόμενη Διεθνής Συνδιάσκεψη να καταλήξει στη μορφή Σύστασης (Recommendation) σχετικά με το πλαίσιο της Μαθητείας. Αφού ελήφθησαν υπόψη οι προηγούμενες σχετικές Εκθέσεις του 2019 (περιείχε μία σύνοψη νομοθεσίας και πρακτικών από διαφορετικές χώρες καθώς και ένα σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν οι κυβερνήσεις να απαντήσουν) και του Ιανουαρίου του 2022 (περιείχε μία σύνοψη και ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο καθώς και προτεινόμενα συμπεράσματα), το Ψήφισμα προτείνει το πλαίσιο που θα καταλήξει η Σύσταση, την ορολογία της μαθητείας, το σκοπό, τη διαδικασία της εφαρμογής, το ρυθμιστικό πλαίσιο της ποιοτικής μαθητείας, τους όρους της σύμβασης αλλά και την ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου ως κομβικού στοιχείου για την επίτευξη του Νο 8 Βιώσιμου Αναπτυξιακού Στόχου του ΟΗΕ (SDGs).

To Ψήφισμα σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία καλεί τις κυβερνήσεις μέλη, εργοδότες και εργαζόμενους, να υιοθετήσουν σχετικές πρακτικές και προτάσεις προκειμένου πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρεπή εργασία, παραγωγική απασχόληση και βελτιωμένα εργασιακά πρότυπα.

Όπως κάθε χρόνο, ο ΣΕΒ καλείται μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών μέχρι τον Σεπτέμβρη να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις στην ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ILO για την Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και Συστάσεων, η οποία θα καταλήξει τον Φεβρουάριο στην Έκθεσή της, βάσει της οποίας θα συζητηθούν οι υποθέσεις στην επόμενη Διεθνή Συνδιάσκεψη. Από την άλλη, η κυβέρνηση καλείται να αποστείλει την πορεία της εφαρμογής συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ