Ανθρώπινο δυναμικό: μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης

Άρθρο κας Ελευθερίας Ρόμα, Associate Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής ΣΕΒ, στο Reporter.gr

Οι επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας έχουν να αντιμετωπίσουν πολυεπίπεδες προκλήσεις. Από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, το υψηλό κόστος πρώτων υλών, μέχρι τη δυσκολία πρόσβασης σε μεταφορικούς κόμβους και δίκτυα υποδομών, όλα συνιστούν παράγοντες που δημιουργούν αναχώματα στην ανάπτυξή τους. Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και η οποία συνιστά παράλληλα βασική προϋπόθεση ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξής τους, είναι η εύρεση του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζονται, σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. Σύμφωνα με έρευνα της Manpower για την αναζήτηση ταλέντων στην Ελλάδα, το 78% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει από σχετική ως πολύ μεγάλη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, με τις δυσκολίες να εντείνονται στην περιφέρεια. Από τομεακή σκοπιά, πιο δύσκολη είναι η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη Βιομηχανία, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στις μικρές επιχειρήσεις.

Η στήριξη των τεχνικών επαγγελμάτων και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε κάθε περιφερειακό οικοσύστημα, όπως και η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, αποτελεί μείζον ζήτημα και ταυτόχρονα προϋπόθεση για την περιφερειακή ανάπτυξη.H εύρεση εργαζόμενων για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις, όσο και η εξεύρεση των κατάλληλων τεχνικών ειδικοτήτων που έχει ανάγκη η βιομηχανία -όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις αναζητούν ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγους, συντηρητές, τεχνικούς αυτοματισμού, τεχνίτες μετάλλου, οδηγούς κλαρκ κ.α. – αναδεικνύεται πλέον σε κομβικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας και κατά συνέπεια, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας απευθύνονται στο ίδιο εργατικό δυναμικό, είναι επόμενο να προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές.

Εξίσου σημαντικές προκλήσεις θέτει για τις επιχειρήσεις η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη προσαρμογής τους στη νέα πραγματικότητα. Οι πρόνοιες του νέου κλιματικού νόμου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 55% ως το 2030 και οι υπόλοιπες διατάξεις του, θα προκαλέσουν ανάγκες προσαρμογής στη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα, με εφαρμογή από πλευράς τους των αναγκαίων μέτρων.

Κρίσιμο ζήτημα για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ειδικά τις μικρότερες, μετά από μια δεκαετία οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, αποτελεί η επιτάχυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των πόρων του Αναπτυξιακού Νόμου, του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τις πράσινες επενδύσεις και την κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, καθοριστική προϋπόθεση για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι ο εκσυγχρονισμός των περιφερειακών υποδομών και η σύνδεση των επιχειρήσεων της περιφέρειας με τα δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροδότησης και με τους διαμετακομιστικούς κόμβους και τις εμπορικές πύλες της χώρας, τόσο για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε οργανωμένους βιομηχανικούς υποδοχείς, όσο και για εκείνες που λειτουργούν σε άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις.

Καίρια όμως για την ανάπτυξη της περιφέρειας είναι η κινητοποίηση της ίδιας της επιχειρηματικής κοινότητας για την ανάληψη δράσεων με οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ειδικά όσον αφορά τους νέους και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα παραπάνω αναδείχθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών και Τοπικών Βιομηχανικών Οργανώσεων-μελών του ΣΕΒ, κατά την οποία επιβεβαιώθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της περιφέρειας, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό ως αναγκαία και ικανή συνθήκη-μεταξύ και άλλων συνθηκών- περιφερειακής ανάπτυξης.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ