Παναγιώτης Γιαννόπουλος

27 Ιανουαρίου 2023 | Ομιλιτές Event
Θεματικές:

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ορίσθηκε ως Πρόεδρος της ΕΛΤΕ τον Νοέμβριο του 2022. Από το 2014 διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ). Το 2020, ορίστηκε και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό και λογιστικό κλάδο κυρίως σε ζητήματα τακτικών και οικονομικών ελέγχων, εμπορικών και βιομηχανικών ανωνύμων εταιρειών, μετατροπών και συγχωνεύσεων εταιρειών.

Συμμετείχε ως εντεταλμένος ελεγκτής στους ποιοτικούς ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).

Διετέλεσε Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ΕΕ Οδηγίας 56/2014 και του ΕΕ Κανονισμού 537/2014 για το ελεγκτικό επάγγελμα.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια του ελεγκτικού κλάδου με ομιλίες και παρουσιάσεις.

Εκπροσωπεί την ΕΛΤΕ στον διεθνή και ευρωπαϊκό φορέα των εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος (IFIAR & CEAOB), όπου συμμετέχει και ενεργά ως μέλος του Δ.Σ. της IFIAR και μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας (Consultive Group) του CEAOB  καθώς και σε πολλές ομάδες εργασίας πολλών ευρωπαϊκών φορέων του επαγγέλματος.

Ανέλαβε ως Project Leader σε πρόγραμμα Διδυμοποίησης (twinning) της ΕΕ για θέματα ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και κατέχει τον τίτλο του μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ