Ομιλία του Δρ. Γιώργου Ξηρογιάννη, Διευθυντή Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων στο Greek Exports Awards 2018 με θέμα: Οι εξαγωγικές προκλήσεις μετά τα μνημόνια, 7/12/18

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι ιδιαίτερα εύκολο να αντιληφθούμε τη σημασία των εξαγωγών στην οικονομία. Είναι όμως επίσης εύκολο να καταλάβουμε ότι παρά τα σαφή βήματα βελτίωσης συνεχίζουμε να βλέπουμε την εξωστρέφεια αποσπασματικά.

Οι παραδοσιακοί εξαγωγείς συνεχίζουν να εξάγουν, ενώ με δυσκολία δημιουργούμε νέα γενιά εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Τη διαπίστωση αυτή την υποστηρίζει μια πρόσφατη μεγάλη έρευνα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που ολοκλήρωσε ο ΣΕΒ

Διαπιστώσαμε ότι περίπου το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων που έχει διαχρονικές εξαγωγές, δηλαδή πάνω από το 35-40% των εσόδων του, το πράττει για στρατηγικούς λόγους.

Εντελώς αντίστροφα είναι τα νούμερα για τις λοιπές επιχειρήσεις. Το 90% εξάγει ευκαιριακά λόγω συγκυρίας και όχι λόγω στρατηγικής. Εδώ θα πρέπει να τονίσω, ότι σε αυτή την κατηγορία, η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται εν μέρει στην συρρίκνωση της εσωτερικής αγορά, όπως άλλωστε δηλώνει και μία στις 3 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Συνεπώς, έχουμε μεγάλα περιθώρια να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει στενή συνεργασία, καλύτερο συντονισμό και έμπρακτη υποστήριξη από την Πολιτεία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο προβλεπτό μέλλον, δεν θα έχουμε σημαντική αύξηση της ελληνικής κατανάλωσης.

Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν με βάση την ελληνική αγορά.

Οι εξαγωγές λοιπόν, είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη, αλλά και για τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα τελευταία στοιχεία για τις εξαγωγικές μας επιδόσεις είναι θετικά: την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 24, 5 δισ. ευρώ από 21 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 11,6%.
Η αύξηση των εξαγωγών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 ανέρχεται στο 33%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή στο 19%.
Τα στοιχεία αυτά είναι θετικά αλλά δεν είναι ικανοποιητικά.
Η Πορτογαλία, μία χώρα με  παρόμοια χαρακτηριστικά με εμάς, εξάγει αγαθά διπλάσιας αξίας:
55 δις ευρώ οι Πορτογάλοι. Περίπου 29 δις εμείς.  Ισχυρές εξαγωγές του κλάδου ένδυσης / υπόδησης στην Πορτογαλία, περιορισμένες στην Ελλάδα. Ποια είναι λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πως μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση;
Κατ’ αρχήν με τους ανταγωνιστές μας, δεν παίζουμε με ίσους όρους. Εννοώ, το μη μισθολογικό κόστος, το ενεργειακό κόστος αλλά και το κόστος του χρήματος.Για να μη μιλήσουμε για τη γραφειοκρατία, τα καθημερνά εμπόδια που τα ξέρουμε όλοι και δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνουμε.
Ένα δεύτερο πρόβλημα, είναι η έλλειψη οικονομιών κλίμακας, δηλαδή παραγωγικής μεγέθυνσης, που μεταφράζεται σε αδυναμία εξυπηρέτησης μεγάλων πελατών και εισόδου σε ανταγωνιστικές  αγορές.
Το τρίτο πρόβλημα, είναι η έλλειψη αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων (brands).
Λίγες Ελληνικές εταιρίες, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρά εμπορικά σήματα στο εξωτερικό.
Ένα τέταρτο πρόβλημα είναι ότι πολλά εξαγώγιμα προϊόντα έχουν χαμηλή προστιθέμενη αξία, με συνέπεια την αδυναμία επενδύσεων σε έρευνα και δημιουργία νέων προϊόντων.
Κυρίες και κύριοι,

Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Πρωταρχικός στόχος του ΣΕΒ είναι να καταργηθούν τα πολλά αντικίνητρα στις εξαγωγές και να διαμορφωθούν σταθεροί κανόνες σε όλα τα επίπεδα. Είναι το αντικείμενο των προτάσεων που διατυπώνει διαχρονικά ο ΣΕΒ προς την Πολιτεία. Οι προτάσεις αυτές, προέρχονται από τις ομάδες εργασίας του ΣΕΒ, στις οποίες συμμετέχουν μέλη των επιχειρήσεων μας. Αυτοί δηλαδή που ζουν το πρόβλημα. Για να στηρίξει, όμως, και έμπρακτα  τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο ΣΕΒ, προσφέρει το  Export Ready.Είναι ένα πλέγμα στοχευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, που βασίζονται σε αντίστοιχες καλές πρακτικές του εξωτερικού και σε επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων που είναι μέλη μας.

Το Export Ready έχει τρεις βασικούς πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας, έχει ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων από επιτυχημένα στελέχη της αγοράς, για θέματα  εσωτερικής οργάνωσης, εξαγωγικής στρατηγικής και επιτυχημένων πρακτικών.
Ο δεύτερος, ενημερώνει και προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για τις επιχειρηματικές προοπτικές.
Σε  συνεργασία με τον όμιλο Fitch, ο ΣΕΒ προσφέρει στα μέλη του γενικές και κλαδικές μελέτες, που δίνουν μια εις βάθος πληροφόρησή για 125  αγορές-στόχους .
Οι μελέτες προσφέρουν εξειδικευμένες πληροφορίες.
Τις τάσεις ανά κλάδο, τα προϊόντα που έχουν ζήτηση, τους ανταγωνιστές, τα έργα υποδομών, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν, τα προβλήματα γραφειοκρατίας που θα αντιμετωπίσουν.
Ο τρίτος πυλώνας, επικεντρώνεται στις υπηρεσίες δικτύωσης και στις επιχειρηματικές συνεργασίες.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και πολλούς επιχειρηματικούς φορείς, ο ΣΕΒ έχει πραγματοποιήσει επιχειρηματικές αποστολές, με στόχο την προώθηση των εξαγωγών.
Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό, ότι όταν η Πολιτεία συνεργάζεται με την επιχειρηματικότητα, τότε, έχουμε θετικά και απτά αποτελέσματα.
Ο κοινός προγραμματισμός των επισκέψεων, ο συντονισμός και η ουσιαστική συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουν φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.
Έχουν φέρει το ζητούμενο: επιχειρηματικές συμφωνίες.
Κυρίες και κύριοι,
Πολλές αγορές είναι ανεξερεύνητες για την Ελλάδα και υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρόν να ενώσουμε δυνάμεις και να διεισδύσουμε.
Οι εξαγωγές, είναι ένα αντίδοτο στην κρίση.
Σας ευχαριστώ.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ