Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζει το έδαφος για σημαντικές ενωσιακές πρωτοβουλίες στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και του εταιρικού δικαίου

Ως συννομοθέτης σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν πολλές φορές άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εν αναμονή των σημαντικών πρωτοβουλιών που αναμένεται να ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο τρίμηνο του έτους σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια και τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε, στις 10 Μαρτίου, δύο αυτεπάγγελτες εκθέσεις.

Σχετικά με τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με σημαντική πλειοψηφία (444 ψήφους υπέρ, 70 κατά, και 181 αποχές) υπέρ της υιοθέτησης του εν λόγω εργαλείου που έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό επί ίσους όρους με χώρες εκτός ΕΕ που δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, βάσει της δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισίου. Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μία πρόταση το συντομότερο δυνατόν που είναι συμβατή με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δίνει κίνητρα σε παραγωγούς εντός και εκτός ΕΕ να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα και το οποίο θα καλύπτει όλες τις εισαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ. Το ψήφισμα αποτιμάται θετικά από τους εργοδοτικούς φορείς καθώς, σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο, το τελικό κείμενο δεν θέτει ζήτημα απόσυρσης των δωρεάν δικαιωμάτων που προβλέπονται από το ΣΕΔΕ.

Το δεύτερο ψήφισμα που εγκρίθηκε αφορά στη θέσπιση υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας. Με 504 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 112 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την επείγουσα έγκριση δεσμευτικών κανόνων της ΕΕ βάσει των οποίων οι εταιρείες καθίστανται υπεύθυνες όταν βλάπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση. Η νομοθεσία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει πρόσβαση για τα θύματα σε μέσα έννομης προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των καινούργιων κανόνων που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εταιρείες θα πρέπει να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να διορθώνουν πτυχές της αλυσίδας αξίας τους (δηλ. όλες τις δραστηριότητες, άμεσες ή έμμεσες, επιχειρηματικές σχέσεις και επενδυτικές αλυσίδες τους) που θα μπορούσαν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων), το περιβάλλον (συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή ή την αποψίλωση των δασών, για παράδειγμα) και τη χρηστή διακυβέρνηση (μέσω περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας). Ως ύστατο μέτρο, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική εργασία ή η παιδική εργασία. Βάσει του ψηφίσματος που εγκρίθηκε, οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν όχι μόνο ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά και νομικές οντότητες εκτός ΕΕ που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με το μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα είναι διαθέσιμη εδώ
Η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια είναι εδώ

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ