Συμφωνία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για καλύτερη πρόσβαση σε Διεθνείς Δημόσιες Συμβάσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δαπανούν μεταξύ 10% και 20% του ΑΕΠ τους σε δημόσιες συμβάσεις που μεταφράζεται σε επιχειρηματικές ευκαιρίες άνω του € 8 τρις παγκοσμίως.

Η αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ αποτιμάται σε 14% του ενωσιακού ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, οι δημόσιες αρχές της ΕΕ δαπανούν περίπου € 2 τρις ετησίως για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και πιο ανοιχτές αγορές δημοσίων συμβάσεων παγκοσμίως και στην οποία μπορούν καταρχήν να συμμετάσχουν όλες οι εταιρίες ανεξαρτήτως προέλευσης.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συχνά υφίστανται περιορισμούς στην συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις τρίτων χωρών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι λιγότερες από τις μισές παγκόσμιες αγορές δημοσίων συμβάσεων είναι σήμερα ανοικτές σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Για την αντιμετώπιση της εν λόγω ανισορροπίας, οι Ευρωπαίοι συννομοθέτες υιοθέτησαν τον Ιούνιο τον νέο κανονισμό για την προώθηση της αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δημοσίων συμβάσεων.

Βάσει των νέων κανόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να περιορίζει τη συμμετοχή τρίτων εταιριών στις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ σε περίπτωση που μία τρίτη χώρα συστηματικά εμποδίζει την ισότιμη συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιριών στις εθνικές δημόσιες συμβάσεις της. Αυτός ο περιορισμός της πρόσβασης μπορεί να επέλθει είτε με την επιβολή κύρωσης στη βαθμολόγηση των προσφορών που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς της εν λόγω χώρας, είτε με τον πλήρη αποκλεισμό αυτών των προσφορών από τις διαδικασίες ανάθεσης.

Το νέο πλαίσιο, θα ισχύει για διαγωνισμούς αξίας τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ για έργα και παραχωρήσεις, για παράδειγμα κατασκευή δρόμων ή γεφυρών, και 5 εκατ. ευρώ για αγαθά και υπηρεσίες, όπως η αγορά υπολογιστών.

Από τους εν λόγω κανόνες, θα εξαιρούνται οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που επωφελούνται από το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα» δηλ. χώρες για τις οποίες η ΕΕ έχουν καταργήσει όλους τους δασμούς και ποσοστώσεις για τις εισαγωγές αγαθών εκτός από τα πυρομαχικά και τα όπλα.

O κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 60ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ