Σύννομη με το δίκαιο της ΕΕ η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στις 30 Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την τελική γνωμοδότησή του σχετικά με τη συμβατότητα της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά με το κοινοτικό δίκαιο. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε προσφύγει η Βελγική περιφέρεια της Βαλλονίας, η οποία πρόβαλε ενστάσεις κατά του νέου Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων που συμπεριλαμβάνεται στη CETA για την επίλυση επενδυτικών προσφυγών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων στο πλαίσιο της CETA είναι πλήρως συμβατό με το δίκαιο της ΕΕ και, ειδικότερα, συνάδει με:

•την αρχή της αυτονομίας του δικαίου της ΕΕ και την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ.
•την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την απαίτηση αποτελεσματικότητας του δικαίου της ΕΕ.
•τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και το δικαίωμα σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο βάσει του Χάρτη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων που προβλέπεται στην CETA αποτελεί έναν πρότυπο μηχανισμό καθώς αντικαθιστά τον απαρχαιωμένο μηχανισμό του ISDS (Investor State Dispute Settlement) που προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο με ένα αποτελεσματικό, δίκαιο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο το οποίο:

•περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των ξένων επενδύσεων και επενδυτών.
•καθιστά σαφές ότι οι κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμά τους να ρυθμίζουν και να επιτυγχάνουν θεμιτούς στόχους πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική και η προώθηση και προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ξεπερνιέται το τελευταίο εμπόδιο για την οριστική επικύρωση της CETA. Η θετική εξέλιξη χαιρετίστηκε και από τον το Γενικό Διευθυντή της BusinessEurope, Markus Beyer, ο οποίος δήλωσε ότι η εν λόγω απόφαση θα δώσει μεγαλύτερη νομική σταθερότητα σε εταιρείες των δύο εμπορικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της CETA.

Eκτός από την κατάργηση σχεδόν όλων των τελωνειακών δασμών, η CETA έχει δώσει ώθηση στο επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, προσφέροντας πολύτιμη νομική ασφάλεια στις εταιρείες της ΕΕ που επιθυμούν να εξάγουν. Παρόλο που είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, τα εμπορικά στοιχεία διαθέσιμα από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018, δείχνουν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 7% σε ετήσια βάση.
Περισσότερα εδώ
Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ