Συμφωνία επί της αρχής μεταξύ ΕΕ-Κίνας σχετικά με τις επενδύσεις

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, και ύστερα από οχτώ χρόνια διαπραγματεύσεων, η ΕΕ και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, υπέγραψαν μία συμφωνία επί της αρχής σχετικά με τις επενδύσεις.

Με δεδομένο ότι η εμπορική ανισορροπία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας αποτελούσε μόνιμο σημείο τριβής για επιχειρήσεις της ΕΕ τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα εξισορρόπησης των εμπορικών σχέσεων των δύο εταίρων που θέτει τη βάση για μία πιο αμοιβαία σχέση στο μέλλον.

Πρώτον, βάσει της επενδυτικής συμφωνίας, η Κίνα δεσμεύεται σε βάθος εικοσαετίας να άρει τους περισσότερους περιορισμούς που ισχύουν σήμερα με ευρωπαϊκές επενδύσεις στη χώρα. Π.χ. για τον τομέα της μεταποίησης και με εξαίρεση κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή, η Κίνα δεσμεύεται ουσιαστικά στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, ευθυγραμμίζοντάς την στην πράξη με το πλαίσιο της ανοιχτής αγοράς που ισχύει στην ΕΕ. Επιπλέον, άρεται η απαγόρευση συμμετοχής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και βάσει των νέων κανόνων, θα επιτρέπεται συμμετοχή έως 50% από νομικές οντότητες που προέρχονται από την ΕΕ.

Μία δεύτερη σημαντική τομή αφορά στη λειτουργία των ΔΕΚΟ στην Κίνα και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 30% του ΑΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, οι κινεζικές ΔΕΚΟ πλέον θα είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν βάσει εμπορικών κανόνων και δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, η συμφωνία επιβάλλει κανόνες διαφάνειας για επιδοτήσεις στο τομέα των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ στην Κίνα. Τέλος, εισάγει σαφείς κανόνες κατά της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γεγονός που αποτελούσε ένα από τα κυριότερα σημεία τριβής μεταξύ των δύο εμπορικών εταίρων.

Εκτός από ζητήματα αμιγώς εμπορικής φύσης, η επενδυτική συμφωνία επίσης συμπεριλαμβάνει και δεσμεύσεις σχετικά με το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, η Κίνα δεσμεύεται στην αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισίου που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη καθώς και για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου πλαισίου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών επιχειρήσεων. Τέλος, βάσει της συμφωνίας, η Κίνα αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επικύρωση δύο θεμελιωδών συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την καταναγκαστική εργασία.

Με δεδομένο ότι η επενδυτική συμφωνία καλύπτει θέματα όπου η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, απαιτείται μόνο η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική συμφωνία είναι διαθέσιμες εδώ.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ