Πολιτική Συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στις 18 Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) το οποίο αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό € 672,5 δις. Η συμφωνία άρει και το τελευταίο εμπόδιο για την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο η Ελλάδα αναμένεται να λάβει συνολικά € 32 δις μέχρι το 2026.

Βάσει της τελικής συμφωνίας, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού θα διαρθρώνεται γύρω από έξι θεματικούς πυλώνες:

 • την πράσινη μετάβαση
 • τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας
 • την κοινωνική και εδαφική συνοχή
 • την υγεία και την ανθεκτικότητα
 • τις πολιτικές για την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων

Όπως είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον το 37% των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΜΑΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ καθώς και τουλάχιστον 20% θα πρέπει να κατευθυνθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι, βάσει της συμφωνίας, το ποσοστό προχρηματοδότησης το οποίο θα λάβουν οι χώρες αμέσως μετά την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αυξάνεται από 10% σε 13%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι πόροι του ΜΑΑ που θα μπορεί να λάβει η Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2021 αντιστοιχούν σε € 3,77 δις που αναμένεται να προσφέρουν ισχυρή συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, και με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες του ΜΑΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτιστεί και θα δημοσιοποιήσει πίνακα αποτελεσμάτων που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του RRF και των εθνικών σχεδίων.

Η πολιτική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της ΕΕ. Η τυπική έγκριση αναμένεται τον Ιανουάριο 2021 που θα επιτρέψει το Ταμείο Ανάκαμψης να τεθεί σε εφαρμογή από 1 Φεβρουαρίου 2021.

Το κείμενο της πολιτικής συμφωνίας είναι διαθέσιμο εδώ

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ