Νέο πλαίσιο για τον έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)

Η ΕΕ είναι ο νούμερο ένα προορισμός των ΑΞΕ και είναι μια πολύ ανοικτή αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2015 εισέρευσαν στην ΕΕ € 5,7 τρις σε μορφή ΑΞΕ.

Η ΕΕ θέλει να παραμείνει ένας ελκυστικός και ανοιχτός προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις στον κόσμο. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ξένες επενδύσεις μπορεί να καταστούν προβληματικές. Αυτό συμβαίνει όταν οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο ή την επιρροή σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες, υποδομές, ή ευαίσθητες πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι επενδυτές μπορεί να ανήκουν ή να ελέγχονται από το κράτος τρίτης χώρας.
Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ραγδαία αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με τα κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία της ΕΕ, τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα κανονικών δυνάμεων της αγοράς. Για παράδειγμα, αδιαφανείς κρατικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές επιχειρήσεις με στενούς κρατικούς δεσμούς αγοράζουν επιχειρήσεις της ΕΕ που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής ή διπλής χρήσης (όπως τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική ή νανοτεχνολογίες) και περιουσιακά στοιχεία στρατηγικής υποδομής που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της ΕΕ ή τη δημόσια τάξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, στις 5 Μαρτίου 2019, επικυρώθηκε η πολιτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Νοέμβριο του 2018 μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των ΑΞΕ. Βάσει των νέων κανόνων, δημιουργείται ένας μηχανισμός συνεργασίας, όπου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εγείρουν συγκεκριμένες ανησυχίες για ΑΞΕ εντός της ΕΕ. Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σε υποθέσεις που αφορούν πολλά κράτη μέλη ή όταν μια επένδυση μπορεί να επηρεάσει ένα έργο ή πρόγραμμα που ενδιαφέρει ολόκληρη την ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ή «Γαλιλαίος».
Τα πρώτα βήματα συνεργασίας και συντονισμού στο χώρο των ΑΞΕ σέβονται ωστόσο απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις σχετικά με την επανεξέταση και το ενδεχόμενο μπλοκάρισμα ΑΞΕ για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης θα παραμείνει εθνική δικαιοδοσία. Η απόφαση για τη σύσταση και τη διατήρηση των εθνικών μηχανισμών ελέγχου θα παραμείνει επίσης στα χέρια των επιμέρους κρατών μελών.
Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ