Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή ωθεί τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να υιοθετούν σταδιακά φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ). Η ΕΕ, ως πρωτοπόρος στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είχε ήδη θεσπίσει την προηγούμενη δεκαετία εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που απέβλεπαν στη μείωση των εκπομπών ΑτΘ κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Λαμβάνοντας υπόψιν την αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν φέτος να αυξήσουν τη κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ, θεσπίζοντας ένα νέο στόχο για το 2030 για μείωση των εκπομπών ΑτΘ κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με απώτερο στόχο τη κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Η αναθεώρηση των κλιματικών στόχων αναπόφευκτα σημαίνει και μία επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 14 Ιουλίου το πολυαναμενόμενο πακέτο «Fit for 55» που αποσκοπεί στην επικαιροποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να ευθυγραμμιστεί με το νέο στόχο για μείωση των εκπομπών ΕτΘ κατά 55%.

Μεταξύ άλλων, τo πακέτο Fit for 55 συμπεριλαμβάνει:

 • Αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων (ΣΕΔΕ) που καθορίζει τον αριθμό δωρεάν δικαιωμάτων που δικαιούνται οι επιχειρήσεις και τη τιμή του άνθρακα
 • Τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τρίτες χώρες να ευθυγραμμίσουν τη κλιματική πολιτική τους με τους στόχους του Παρισίου
 • Την επικαιροποίηση της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων όπου προτείνεται η κατάργηση ορισμένων απαλλαγών (π.χ. κηροζίνη) και η δημιουργία ενός πλαισίου που ευνοεί τη προώθηση πιο καθαρών πηγών ενέργειας
 • Την αυστηροποίηση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά για την επιτάχυνση της μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, απαιτώντας μείωση των μέσων εκπομπών των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 55 % από το 2030 και κατά 100 % από το 2035 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021
 • Τη δημιουργία δύο παράλληλων συστημάτων ΣΕΔΕ για τις οδικές μεταφορές και τα κτίρια που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό ευρωπαϊκών εκπομπών ΕαΘ
 • Την αναθεώρηση των κανόνων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Οι Ευρωπαίοι εργοδότες υπό την αιγίδα της BusinessEurope υποστηρίζουν τη φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για μείωση των εκπομπών ΕτΘ κατά τουλάχιστον 55%. Ωστόσο, όπως έχουν επανειλημμένα τονίσει, σημασία δεν έχει ο στόχος καθαυτός αλλά το ΠΩΣ θα επιτευχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν υποστηρίξει τη συνέχιση του συστήματος των δωρεάν δικαιωμάτων βάσει του ΣΕΔΕ που έχει αποδειχθεί ένα αποτελεσματικός μηχανισμός για τη μείωση των εκπομπών ΕτΘ και τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκός επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, θεωρούν ότι η δυνητική εισαγωγή του Μηχανισμού Προσαρμογής Άνθρακα θα πρέπει να λειτουργήσει σε πρώτη φάση συμπληρωματικά με το ΣΕΔΕ και ταυτοχρόνως να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών. Τέλος, και στο πλαίσιο του δίκαιου επιμερισμού των προσπαθειών από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχουν τονίσει τη σημασία να υπάρξει σημαντική συνεισφορά των κλάδων της οικονομίας που δεν εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ.

Η δημοσιοποίηση του πακέτου Fit for 55 σηματοδοτεί την έναρξη μίας μακράς νομοθετικής περιόδου όπου θα απαιτηθούν αμοιβαίοι συμβατισμοί από όλους το εμπλεκόμενους φορείς. Οι ευρωπαίοι εργοδότες είναι έτοιμοι να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και, σε αυτό το πλαίσιο, θα μελετήσουν τις προτάσεις και θα καταθέσουν τις απόψεις τους.

Διαβάστε το δελτίο τύπου για το πακέτο “fit for 55”

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ