Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία εμπορική πολιτική που ανταποκρίνεται στις νέες παγκόσμιες προσκλήσεις

Η ΕΕ αποκομίζει σημαντικά οφέλη από το παγκοσμιοποιημένο εμπορικό σύστημα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το διεθνές εμπόριο υποστηρίζει 35 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ από τις οποίες οι 16 εκατ. εξαρτώνται από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Συνολικά, το 43% του ΑΕΠ της ΕΕ προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές.

Ως μία ανοιχτή οικονομία με 46 εμπορικές συμφωνίες με 78 εταίρους, η ΕΕ έχει κάθε συμφέρον να συνεχίσει να υπερασπίζεται το ελεύθερο εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες. Ταυτοχρόνως, οι διεθνείς εξελίξεις επιβάλλουν μία επανεξέταση ορισμένων πτυχών της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη πολιτική της ΕΕ χτίζεται πάνω στην έννοια της Ανοιχτής Στρατηγικής Αυτονομίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να είναι υπέρμαχος του διεθνούς εμπορίου το οποίο βασίζεται σε κανόνες, προωθεί την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και εξασφαλίζει έναν ανταγωνισμό με ίσους όρους. Ταυτοχρόνως, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή μία διεθνής προσέγγιση γύρω από τους εν λόγω στόχους, η ΕΕ θα αναπτύξει αμυντικά εργαλεία για την προστασία των συμφερόντων της.

Τέλος, σε τομείς που κρίνονται ζωτικής σημασίας, η ΕΕ θα αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει την αυτονομία της σε περίπτωση ισχυρών διαταράξεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας όπως και παρατηρήθηκε κατά την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο 2020.

Η αναμόρφωση του κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ. Σε πρώτη φάση, θα δοθεί έμφαση σε μία πρώτη δέσμη μεταρρυθμίσεων που θα εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Αυτό κρίνεται ως απαραίτητο ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισίου για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5 βαθμούς κελσίου μέχρι το 2050. Δεύτερη σημαντική προτεραιότητα θα είναι η ενίσχυση των κανόνων του ΠΟΕ κατά των αρνητικών δευτερογενών συνεπειών της κρατικής παρέμβασης στις οικονομίες των μελών. Η επανεξέταση των εν λόγω κανόνων είναι σημαντική καθώς οι κρατικές ενισχύσεις έχουν πλέον δημιουργήσει δομικές δυσλειτουργίες στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η ΕΕ ετοιμάζει αμυντικά εργαλεία για την υπεράσπιση των συμφερόντων της σε περίπτωση που οι χώρες εκτός ΕΕ δεν λάβουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτόν το σχεδιασμό εντάσσονται:

 • η δημιουργία ενός Συνοριακού Μηχανισμού Προσαρμογής Άνθρακα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τιμές των εισαγωγών αντανακλούν ακριβέστερα την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα και να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής του
 • η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις εντός της ενιαίας αγοράς από κρατικές ενισχύσεις από χώρες εκτός ΕΕ
 • η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά των δημοσίων συμβάσεων για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής είναι διαθέσιμη εδώ

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ