Επικαιροποίηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια λόγω της αδυναμίας περιορισμού των κρουσμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 28 Ιανουαρίου την παράταση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων καθώς και την επικαιροποίηση επιλεγμένων μέτρων.

Πρώτον, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτους ώστε να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις εταιρίες που συνεχίζουν να πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη μέλη.

Δεύτερον, αυξάνεται σημαντικά το μέγιστο ποσό το οποίο μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις από €800,000 σε €1,8 εκατ., ένα μέτρο που αναμένεται να δώσει σημαντική ένεση ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω ενίσχυση δύναται να προστεθούν €200,000 που προβλέπονται από τον κανονισμό de minimis, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη επιτρεπόμενη ενίσχυση σε €2 εκατ.

Τρίτον, ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα των κρατών μελών να καλύψουν πάγια έξοδα εταιριών τα οποία δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους. Τα μέγιστο πόσο ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση αυξάνεται πλέον από €3 εκατ. σε €10 εκατ. υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εταιρίες έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασίας κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019.

Τέλος, και με στόχο να γίνει μεγαλύτερη χρήση των επιστρεπτέων μορφών ενίσχυσης (π.χ. εγγυήσεις, προκαταβολές), οι κυβερνήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να τις μετατρέπουν σε επιχορηγήσεις μέχρι το τέλος του 2022, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μετατροπή συμβαδίζει με τους κανόνες που προσδιορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

Η Πέμπτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου είναι διαθέσιμη εδώ.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ