Ανακοινώθηκε η πρόταση της ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Στις 2 Μαΐου 2018, η ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για μελλοντικό προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2017.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση ανταποκρίνεται:

 • πρώτον, στην ανάγκη να εξοικονομηθούν πόροι με δεδομένο ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. δημιούργησε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό
 • δεύτερον στις σύγχρονες προκλήσεις της Ε.Ε. και την ανάγκη να διοχετευθούν περισσότεροι πόροι σε τομείς όπως η έρευνα και η τεχνολογία, η ψηφιακή οικονομία, η διαχείριση συνόρων, η άμυνα και η βιωσιμότητα

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Επιτροπής προτείνει μείωση της τάξης του 5% για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, που ωστόσο θα συνεχίσουν να είναι τα μεγαλύτερα προγράμματα και στο επόμενο προϋπολογισμό, συνολικού ύψους € 1,135 δις., που αντιστοιχεί σε 1,11% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (σε τιμές 2018).

Σε μία προσπάθεια να εγγυηθεί τη χρηστή διαχείριση του πόρων, η Επιτροπή προτείνει δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να μειώνει ή και να αναστέλλει την πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους σε περίπτωση που παρατηρηθούν γενικευμένες ελλείψεις στο κράτος δικαίου κρατών μελών.

Επιπλέον, και στο πλαίσιο της σύνδεσης του προϋπολογισμού με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός Προγράμματος Στήριξης Μεταρρυθμίσεων ύψους  € 25 δις. το οποίο θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, κυρίως στο  πλαίσιο του ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθούν οι υπάρχοντες κανόνες για τη πολιτική συνοχής.  Με βάση τη πρόταση  της Επιτροπής, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν θα είναι πλέον το μοναδικό κριτήριο για τον καθορισμό των περιφερειών που μπορούν να λάβουν πόρους στήριξης.  Με βάση τη νέα πρόταση η ανεργία των νέων, η δημογραφική κατάσταση και οι κλιματική αλλαγή θα λαμβάνονται επίσης υπόψη.  Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μεταφορά πόρων από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προς χώρες του ευρωπαϊκού νότου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Τις επόμενες βδομάδες, η Επιτροπή θα παρουσιάσει λεπτομερείς προτάσεις για όλα τα προγράμματα ανά τομέα.

Το δελτίο τύπου της Επιτροπής και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ