Ανακοινώθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής

Στις 29 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λεπτομερή πρότασή της για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Πολιτική Συνοχής για την επόμενη προγραμματική περίοδο της Ε.Ε 2021-2017.

Πρωταρχικός στόχος της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Πολιτικής Συνοχής σε επίπεδο Ε.Ε. παραμένει η μείωση των επίμονων ανισοτήτων μεταξύ και εντός των κρατών μελών.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει σημαντική υποστήριξη (€ 21,7 δις σε τρέχουσες τιμές) ώστε να αντιμετωπίσει τις σημαντικές αδυναμίες που διογκώθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης.

Οι βασικές επενδυτικές προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής συνοχής θα είναι η προώθηση της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός και η στήριξη των ΜΜΕ.

Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η σύνδεση ανάμεσα στην πολιτική για τη συνοχή και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερα κίνητρα για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο κρατών μελών με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα με δεδομένο ότι αναμένεται να ενταχθεί για πρώτη φορά στη διαδικασία του ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε περίπτωση επιτυχούς εξόδου από τα προγράμματα στήριξης τον Αύγουστο.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ