Πώς λειτουργεί στην πράξη η πρόσθετη φορολογική έκπτωση κόστους ασφαλιστικών εισφορών για προσλήψεις ανέργων και πόσο ωφελούνται τελικά οι επιχειρήσεις; – 15 Φεβρουαρίου 2019

15 Φεβρουαρίου 2019
Θεματικές: Εργασιακά
Το παρόν flash report αφορά στην πρόσθετη φορολογική έκπτωση κόστους ασφαλιστικών εισφορών για προσλήψεις ανέργων – φορολογικά κίνητρα Υπουργείου Οικονομίας, και όχι στην επιδότηση μέρους ασφαλιστικών εισφορών νέων έως 25 ετών του Υπουργείου Εργασίας.
 
Στις 31.12.2018 υπογράφηκε η ΠΟΛ 1244/31.12. του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με περιεχόμενο: «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167)» όπως προβλεπόταν στον Ν. 4559/18. Πρόκειται για την εγκύκλιο που παρέχει διευκρινήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του φορολογικού μέτρου έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκε ως κίνητρο από την κυβέρνηση για την πρόσληψη ανέργων.
Η ρύθμιση προσαυξάνει την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό 50% στις εργοδοτικές εισφορές και μέχρι το 14πλάσιο κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών ανά θέση εργασίας, (όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της έκδοσης) για δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί η προσαύξηση και πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους. Η αναγνώριση αυτή αφορά αποκλειστικά νέους έως τριάντα (30) ετών και για μακροχρόνια άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Παράλληλα προβλέπεται, ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και οι περιπτώσεις μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η προσαύξηση αυτή χορηγείται και για τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, με προϋπόθεση την μη μείωση αρ. απασχολουμένων και μισθολογικής δαπάνης.
Πρόκειται για ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, που ωστόσο είναι πολύ μικρό και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για μια πιο γενναία μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων. Δυστυχώς και αυτό το μέτρο αλλιώς εξαγγέλθηκε αρχικά και αλλιώς υλοποιήθηκε στην πορεία, με σαφώς μικρότερο όφελος δυστυχώς για την αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τους υπολογισμούς μας, μια επιχείρηση που θα αποφασίσει να κάνει χρήση του κινήτρου, θα πρέπει να προσλάβει 68 νέους υπαλλήλους ώστε ο 69ος να έχει μηδενικό κόστος!!!
Η μείωση της υπερφορολόγησης, και του υψηλού μη μισθολογικού κόστους, ανήκουν στα αναγκαία μέσα που πρέπει να αξιοποιηθούν για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και την αύξηση της απασχόλησης ως αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κινητοποιούν και τους εκτός αγοράς εργασίας, και τους μακροχρονίως ανέργους. Μόνον έτσι θα δημιουργηθεί ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου οι επενδύσεις θα τρέχουν με πολύ υψηλότερους ρυθμούς, ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα, τα εισοδήματα και η απασχόληση (να δημιουργούνται δηλαδή νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα να είναι καλύτερα αμειβόμενες).
 

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Πώς λειτουργεί στην πράξη η πρόσθετη φορολογική έκπτωση κόστους ασφαλιστικών εισφορών για προσλήψεις ανέργων και πόσο ωφελούνται τελικά οι επιχειρήσεις;” – 15 Φεβρουαρίου 2019

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ