Οδηγός για τις επιχειρήσεις “Παρενόχληση και βία στην εργασία: Μέτρα και ρυθμίσεις του ν. 4808/21”

17 Μαΐου 2022
Θεματικές: Εργασιακά

Η Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη εργάζεται συστηματικά με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού για την υιοθέτηση και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των σχετικών προβλέψεων και νόμων. Η βία και παρενόχληση στην εργασία αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα. Η υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις μέτρων και πολιτικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, εκτός από υποχρεωτική είναι και αναγκαία, όχι μόνο για την προαγωγή ευρύτερων κοινωνικών στόχων, όπως είναι η κατάργηση των διακρίσεων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, αλλά και επειδή συμβάλλει στην ομαλή και παραγωγικότερη λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Με τον Νόμο 4808/2021, σε συνδυασμό με άλλες υφιστάμενες διατάξεις, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των περιστατικών βίας και παρενόχλησης, όταν αυτά εκδηλώνονται στο πλαίσιο (άμεσα ή έμμεσα) της εργασίας. Η πλήρης εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προαγωγή των προαναφερόμενων στόχων, με αμοιβαία οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, τους απασχολούμενους και τις λοιπές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής.

Ο Οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας του ΣΕΒ για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη και στοχεύει στην αποσαφήνιση των σημαντικότερων πτυχών του Νόμου, ιδίως σε ό,τι αφορά:

 • το περιεχόμενο των βασικών εννοιών,
 • τις κατηγορίες προσώπων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις,
 • τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες,
 • την υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών εντός των επιχειρήσεων,
 • τα δικαιώματα των θιγόμενων προσώπων και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των εργοδοτών,
 • τη διαδικασία διευθέτησης σχετικών περιστατικών.

Αν και το ζήτημα της βίας και παρενόχλησης στην εργασία απασχολεί τις επιχειρήσεις και τον κόσμο τις εργασίας εδώ και δεκαετίες, μόλις πολύ πρόσφατα άρχισε να αντιμετωπίζεται νομοθετικά. Είναι σύνθετο ζήτημα και η αποτελεσματική αντιμετώπισή του περνάει μέσα από τη σύγκρουση με κατεστημένες αντιλήψεις και εσφαλμένα “πρότυπα” συμπεριφοράς, ιδίως όσον αφορά τη βία και παρενόχληση λόγω φύλου.

Με την ψηφιακή εξέλιξη, τις τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν δημιουργηθεί νέα κανάλια μέσω των οποίων μπορεί να ασκηθεί βία και παρενόχληση. Κανάλια τα οποία, παρά το όποιο θεσμικό πλαίσιο, είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο να παρακολουθηθούν, με σημαντικότερη τη δυσκολία στον προσδιορισμό, και κατ’ επέκταση στην απόδειξη, των ορίων της “συναινετικής πράξης”. Είναι μια διάσταση που, όταν την επικαλούνται οι θύτες, φέρνει σε ακόμα δυσμενέστερη θέση τα θύματα.

Η ιστοσελίδα https://metoogreece.gr, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), δημιουργήθηκε με σκοπό τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών γύρω από θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, καθώς και των δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση τέτοιων συμπεριφορών. Στον συγκεκριμένο ιστότοπο περιέχονται, μεταξύ άλλων, τηλεφωνικοί αριθμοί για ενημέρωση και καταγγελίες που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης είτε αυτά εκδηλώνονται στον χώρο εργασίας είτε σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής δραστηριότητας.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ