Ο αναπτυξιακός νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα»

Ο πρόσφατος νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα» έχει θετικό πρόσημο καθώς καλύπτει σειρά αιτημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Φυσικά, κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του εγχειρήματος παραμένει η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων και η υλοποίηση σημαντικών αλλαγών στην οργάνωση φορέων του δημοσίου και τη δημιουργία προβλεπόμενων υποδομών.
Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση σημαντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει ή και ωριμάσει από προηγούμενες κυβερνήσεις και η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία. Συνεπώς είναι εύλογο πως πέρα από το νόμο, παραμένουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν από μελλοντικές νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες.
Οι σημαντικότερες, για τις επιχειρήσεις, προβλέψεις του νόμου είναι:

– Βελτιώσεις των όρων δόμησης αλλά και των προϋποθέσεων ειδικής χωροθέτησης και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο υφιστάμενο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track).
– Δυνατότητα αξιοποίησης ελεγκτικών εταιριών ως εξωτερικούς ελεγκτές για την διενέργεια ελέγχων επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στους Αναπτυξιακούς Νόμους. Επίσης, επαναφορά της επιλεξιμότητας σε δυναμικές δραστηριότητες που είχαν μείνει εκτός του τρέχοντος αναπτυξιακού νόμου.
– Η υιοθέτηση της γνωστοποίησης αντί τις έγκρισης αδείας για τη λειτουργία επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών πάρκων, για όλες τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για όσες υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές για το σύνολο της δραστηριότητας.
– Η υιοθέτηση της γνωστοποίησης αντί τις έγκρισης αδείας για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε περιοχές με χρήσεις γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας.
– Η πρόβλεψη για δυνατότητα εγκατάστασης εντός οργανωμένων υποδοχέων στην Αττική δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την έκδοση νέας ΥΑ για τις κατατάξεις αυτές που οριοθετείται έως τον Ιούνιο 2020.
– Η μερική απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
– Η βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
– Η δυνατότητα λειτουργίας κέντρων διανομής καταστημάτων όταν είναι ανοιχτά τα καταστήματα, δηλαδή και τις Κυριακές όταν αυτά λειτουργούν.

– Η δυνατότητα διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. και με τις τράπεζες.

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Ο αναπτυξιακός νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα»” – 4 Νοεμβρίου 2019

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ