Νέα Χωροταξική και Πολεοδομική Νομοθεσία: Επίλυση χρόνιων ζητημάτων και δρομολόγηση σημαντικών αλλαγών, για βιώσιμη χωρική ανάπτυξη

14 Δεκεμβρίου 2020

Ο Νόμος 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» σηματοδοτεί τη λήξη της δεκαετούς «περιπέτειας» της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας*. Αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά, προς ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για την οργάνωση των δραστηριοτήτων στον χώρο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: αλλαγές στο Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού (ν. 4447/2016), ρυθμίσεις για τη Θαλάσσια Χωροταξία, εκσυγχρονισμό του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του πλαισίου διενέργειας ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, θέσπιση των πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών, ρυθμίσεις για τα πολεοδομικά μεγέθη των οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και πλήθος άλλων σημαντικών διατάξεων (Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης, Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Ψηφιακή Τράπεζα Γης για την ενεργοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης κλπ.) . Για τη μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών είναι κρίσιμη η συνέχιση των παρεμβάσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση των προβλεπόμενων μηχανισμών (όπως η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας) και η ενεργοποίηση των θεσμικών οργάνων (όπως το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας) για την ταχεία επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Διαβάστε στο Flash Report

Α. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στο Σύστημα Σχεδιασμού και πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική δράση;

Β. Τι αλλάζει στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης της βιομηχανίας καθώς και στην οργανωμένη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ);

Γ. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού;

Δ. Λοιπές ρυθμίσεις με σημαντική συμβολή στον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ε. Επόμενες Ενέργειες – Εκκρεμή Ζητήματα.

* 2011-2014: νομοτεχνική επεξεργασία για την αναθεώρηση προγενέστερου πλαισίου και ψήφιση Ν 4269/2014 που παρέμεινε επί της ουσίας ανεφάρμοστος, 2015-2016: νομοτεχνική επεξεργασία για την αντικατάσταση Ν 4269/2014 από τον Ν 4447/2016 και 2016-2019: απραξία στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού και έγκριση ορισμένων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων (με βάση προγενέστερη νομοθεσία) 2019-2020: νομοτεχνική επεξεργασία υφιστάμενου πλαισίου.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ