Μελέτη με θέμα «Ψηφιακή Στρατηγική για την Ελλάδα»

Η παγκόσμια οικονομία σήμερα –χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες- μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς και δημιουργεί ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής ανάπτυξης με καθολική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν και αλλάζουν σε βάθος τις διοικητικές δομές, επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην παραγωγική αλυσίδα και στη λειτουργία όλων των κλάδων της οικονομίας. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις στους διεθνείς δείκτες μέτρησης της ψηφιακής ωριμότητας, παραμένει ουραγός στην ψηφιακή οικονομία. Όσο καθυστερεί η εφαρμογή μιας ψηφιακής ατζέντας για την Ελλάδα τόσο η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της χώρας θα μειώνονται, οι επενδύσεις θα αποθαρρύνονται και η απώλεια καλού έμψυχου δυναμικού στο εξωτερικό θα συνεχίζεται.

Ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της μελέτης που υλοποίησε σε συνεργασία με την εταιρεία Accenture με θέμα «Ψηφιακή Στρατηγική για την Ελλάδα», προτείνει έναν οδικό χάρτη 4 αξόνων και 60 δράσεων άμεσης εφαρμογής:

1. Υλοποίηση των Βασικών Προαπαιτούμενων: α) εγκαθίδρυση ανεξάρτητου μοντέλου διακυβέρνησης, β) κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στους τομείς των ανοιχτών δεδομένων, γ) ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και ασύρματων δικτύων σε ολόκληρη την επικράτεια, δ) εξασφάλιση του ηλεκτρονικού απορρήτου και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ε) εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αναγνώρισης (eID) κάθε πολίτη και στ) αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων της ελληνικής κοινωνίας.

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων: Η δυναμική και οι ιδιομορφίες κάθε κλάδου διαφοροποιούν τόσο τις ψηφιακές ανάγκες τους όσο και την προτεραιοποίηση των επιμέρους δράσεων. Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν 10 επιμέρους κλαδικά τεύχη ψηφιακού μετασχηματισμού για τους τομείς:

 • Τηλεπικοινωνιών
 • Υπηρεσιών
 • Καταναλωτικών αγαθών
 • Εξόρυξης & μετάλλου
 • Φυσικών πόρων
 • Πετρελαίου & παραγώγων
 • Τουρισμού
 • Logistics
 • Υπηρεσιών κοινής ωφελείας
 • Χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

3. Κράτος 2.0: α) ψηφιοποίηση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, β) επανασχεδιασμός και απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών γ) υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, δ) αναβάθμιση των μοντέλων παράδοσης έργων (delivery) και προμηθειών (sourcing) και ε) ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.

4. Ελληνικός Ψηφιακός Κόμβος με Διεθνή Παρουσία: Η διεθνής εμπειρία υπογραμμίζει την ανάγκη εγκαθίδρυσης τέτοιων ψηφιακών Κόμβων που θα λειτουργήσουν ως πυρήνες δημιουργίας νέων οικοσυστημάτων.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ