Κατάργηση απαίτησης εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές- 23 Απριλίου 2019

23 Απριλίου 2019

Μετά από καίρια παρέμβαση του ΣΕΒ, εκδόθηκε διευκρινιστική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (δείτε εδώ) με την οποία αποσαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται πλέον η χρήση της εταιρικής σφραγίδας κατά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, καταργείται οποιαδήποτε διάταξη, που απαιτεί ύπαρξη ή χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης/ διαχείρισης μιας επιχείρησης. Έτσι, πλέον αρκεί μόνο η υπογραφή, το όνομα και η περιγραφή της ιδιότητας του νόμιμου εκπροσώπου της, προκειμένου να αποδειχθεί ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

Ο ΣΕΒ είχε αναδείξει το ζήτημα επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά στην επιχείρηση πρέπει να αναζητείται αυτεπάγγελτα μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και να μην απαιτείται περαιτέρω προσκόμιση της από τις επιχειρήσεις (όπως π.χ. η εταιρική σφραγίδα).

Ποιο ήταν το πρόβλημα;

Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονταν αδικαιολόγητα από την απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο για συναλλαγές όπως το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, η υπογραφή διμερών συμβάσεων, κοκ. χωρίς η πρακτική αυτή να συμβάλλει επί της ουσίας στη διασφάλιση της νομιμότητας της εταιρικής εκπροσώπησης.

Τι αλλάζει;

Γίνεται σαφές ότι η νομοθεσία απαγορεύει στους φορείς του δημοσίου να απαιτούν τη χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Η πληροφορία σχετικά με την κατάργηση της απαίτησης αυτής θα αναγράφεται πλέον ρητά και στην Ανακοίνωση Σύστασης κάθε εταιρείας.

Σημαντική πληροφορία

Η υποχρέωση χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης/ διαχείρισης των επιχειρήσεων έχει καταργηθεί ήδη από το 2013 (Ν.4156/2013). Αφορμή για την κατάργηση ήταν η σχετική αρνητική αξιολόγηση όπως αποτυπώθηκε στην Έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (δείτε εδώ σχετικό special report ΣΕΒ).

Ωστόσο, αρκετοί φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα συνέχιζαν να ζητούν χρήση της εταιρικής σφραγίδας στα σχετικά έγγραφα.

Το γεγονός αυτό «χρέωνε» τις επιχειρήσεις για 6 χρόνια με μία επιπλέον διαδικασία και €40 κόστος. Για τη βελτίωση της θέσης μιας χώρας στην κατάταξη του δείκτη Doing Business δεν αρκεί μόνο μια νομοθετική αλλαγή, αλλά απαιτείται και η υιοθέτησή της. Η σχετική βελτίωση στην αξιολόγηση της Ελλάδας θα σημειωθεί στην επόμενη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να διεκδικεί τη θέσπιση της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των εταιρικών πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ και την κατάργηση οποιασδήποτε περαιτέρω υποχρέωσης των επιχειρήσεων που αυξάνει αναιτιολόγητα τη γραφειοκρατία και το διοικητικό τους φόρτο.

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Κατάργηση απαίτησης εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές” – 23 Απριλίου 2019

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ