Διευκόλυνση στην αξιοποίηση κινήτρων του Ν4399/16. Νέα κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο (Ν.4605/19) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που περιλαμβάνει σειρά ευνοϊκών διατάξεων για τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Με το νομοσχέδιο υλοποιούνται ορισμένες πάγιες θέσεις της αγοράς για τα επιχειρηματικά πάρκα, την εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, τα επενδυτικά κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών, την απλοποίηση κίνητρων του «αναπτυξιακού νόμου», την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για το εμπορικό απόρρητο, κτλ.

Αν και δεν επιλύεται το σημαντικό θέμα της υπερ-φορολόγησης, το νομοσχέδιο προβλέπει διευκολύνσεις στην αξιοποίηση κινήτρων από επενδύσεις που εντάσσονται στο Ν4399/16 και για επενδύσεις σε κέντρα κοινών υπηρεσιών (Ν89/1967). Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων που διατυπώθηκαν προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από το Φόρουμ Κλαδικών και Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων που συντονίζει ο ΣΕΒ και η Ελληνική Παραγωγή, με συμμετοχή των ΣΒΘΚΕ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΑΠ, ΣΘΕΒ, ΣΒΣΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές δείχνουν το δρόμο για τη συνεργασία δημόσιου – ιδιωτικού τομέα στην απλοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Απλοποίηση χρήσης κινήτρων του Ν4399/16 («αναπτυξιακός νόμος»)

Ο νόμος προβλέπει τα εξής:

 1. Δυνατότητα αξιοποίησης του 1/3 της εγκεκριμένης φορολογικής απαλλαγής ανά έτος (από 1/5 σήμερα). Στην περίπτωση μερικής αξιοποίησης της φορολογικής απαλλαγής σε προηγούμενα έτη, λόγω έλλειψης επαρκών κερδών, η υπολειπόμενη φορολογική απαλλαγή προστίθεται στην ετήσια (στο 1/3 δηλαδή) των επόμενων ετών.
 2. Το όριο μεγαλύτερων επενδύσεων («επενδύσεις μείζονος μεγέθους») για ένταξη στο Ν4399/16 επαναπροσδιορίζεται στα €15εκ (από τα €20εκ σήμερα) και στη δημιουργία μιας (1) θέσης εργασίας ανά €1εκ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
 3. Το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την ολοκλήρωση του 50% της επένδυσης (από 100% σήμερα).
  Αποσαφηνίζονται θέματα μεταφοράς και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων. Ως μετεγκατάσταση ορίζεται η «μετακόμιση» της ίδιας (ή παρεμφερούς ή μέρους) δραστηριότητας από άλλο χώρο στο χώρο που πραγματοποιείται η ενισχυόμενη δραστηριότητα. Ενώ μεταφορά υπάρχει όταν η ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί (εξολοκλήρου ή εν μέρει) τον ίδιο σκοπό με την αρχική εγκατάσταση αλλά στην αρχική εγκατάσταση χάνονται θέσεις εργασίας.

Να σημειωθεί όμως ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο αναπροσαρμόζεται πλέον στα €5εκ, με τη σώρευση να ανέρχεται στα €10εκ για μεμονωμένη επιχείρηση (ή €20εκ για συνεργαζόμενες / συνδεμένες επιχειρήσεις) στην τριετία.

Τέλος, ο νόμος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα στη λειτουργία του Ν4399/2016 όπως η ταχεία υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, η μείωση της γραφειοκρατίας ένταξης / έγκρισης / ελέγχων, αλλά και η μεταφορά ζημιών πέρα των πέντε ετών.

Διαβάστε εδώ το Flash Report “Διευκόλυνση στην αξιοποίηση κινήτρων του Ν4399/16.
Νέα κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών στην Ελλάδα”, 4 Απριλίου 2019

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ