Μαρ 09

Σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων με τίτλο «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: κλειδί για την εταιρική διακυβέρνηση»

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, Τετάρτη 2 Μαρτίου και Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑΣΥΣΔΙΚ) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece, διοργανώνουν σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων με θέμα «Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου: κλειδί για την εταιρική διακυβέρνηση».

Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών επιχειρήσεων σχετικά τη θέσπιση ενός επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), ως μέρος ενός σύγχρονου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι βασικές λειτουργίες που απαρτίζουν το ΣΕΕ (Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος), ο ρόλος τους σε μια εταιρεία, οι συνέργειες αλλά και οι διαφορές τους, καθώς και ο τρόπος που συμβάλλουν στην υποστήριξη της Διοίκησης για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πρακτικές συμβουλές προς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη εταιρικής διακυβέρνησης από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Συνδέσμους.

Τα εργαστήρια δομούνται ως εξής:

 • Μέρος Α’ – Η Κανονιστική Συμμόρφωση: Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου (17.30-19.30)
 • Μέρος Β’ – Η Διαχείριση Κινδύνων: Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 (17.00-19.20) και
 • Μέρος Γ’ – Ο Εσωτερικός Έλεγχος: Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 (17.00-19.00).

Τα εργαστήρια απευθύνονται κυρίως σε στελέχη εισηγμένων επιχειρήσεων (στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Νομικής Υπηρεσίας, Εσωτερικούς Ελεγκτές κ.ά.), καθώς και σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εισηγμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον μπορούν να συμμετάσχουν  και στελέχη μη εισηγμένων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.

Αναζητήστε παρακάτω τα αναλυτικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο eper@sev.org.gr.

Περισσότερα...

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ