Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ με την παρουσία του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη

14 Δεκεμβρίου 2022 | Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις
Θεματικές: Εργασιακά
 • Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και λειτουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, με διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, είναι κοινός στόχος επιχειρήσεων, εργαζομένων και πολιτείας. Ενισχύει την παραγωγική απασχόληση, στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και βελτιώνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας.
 • Οι επιχειρήσεις αναδεικνύουν τρία καίρια και συμπληρωματικά ζητήματα για την επίτευξη του στόχου αυτού:
  (α) άμεση προσαρμογή εφαρμογών όπως η Ψηφιακή Κάρτα και η ΕΡΓΑΝΗ στις ανάγκες διαφορετικών κλάδων και επιχειρηματικών μεγεθών ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα και τα διοικητικά βάρη που οι εφαρμογές αυτές επιφέρουν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την απασχόληση των εργαζομένων, ειδικά στις μικρότερες επιχειρήσεις,
  (β) ταχύτερη άρση χρόνιων ρυθμιστικών αγκυλώσεων στην οργάνωση της εργασίας με συνεχή διαβούλευση, προκειμένου να αποφευχθεί η ψηφιοποίηση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας,
  (γ) μεγαλύτερη ανταπόκριση του ρυθμιστικού πλαισίου στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην ψηφιακή εποχή προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών βελτίωσης και επιβράβευσης της παραγωγικότητας.

Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να διαχειριστούν τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος και την τεχνολογική εξέλιξη, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα. Αναγκαία βάση είναι μια σύγχρονη και λειτουργική εργατική νομοθεσία που απλοποιεί διαδικασίες βάσει καλών ευρωπαϊκών πρακτικών, και αίρει χρόνιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ψηφιακές λύσεις (όπως η Ψηφιακή Κάρτα, ΕΡΓΑΝΗ, κτλ.), είναι σημαντικό να προσαρμοστούν στις διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων (ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος, το βαθμό ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, τις ειδικότητες, κοκ) χωρίς σημαντικά επιπλέον κόστη.

Παράλληλα, η  μείωση της υπερφορολόγησης της εργασίας (ασφαλιστικές εισφορές και φορολόγηση φυσικών προσώπων) συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, στην ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης, στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τελικά στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Η σύμπραξη όλων προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί με τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, αποτελούν εθνικές προτεραιότητες.

Τα σημεία αυτά ήταν μεταξύ των προτεραιοτήτων που συζητήθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, χθες (Τρίτη, 13.12.2022).  Τον Υπουργό συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων κ. Άννα Στρατινάκη και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία μεγάλων αλλαγών ως προς το παραγωγικό της μοντέλο, με δυναμικές εξαγωγές, επενδύσεις και στροφή στην καινοτομία. Πάνω σε αυτά τα θετικά βήματα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική ευημερία. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων, και ειδικά των εξωστρεφών βιομηχανικών κλάδων, χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα και πολυπλοκότητα, που επιταχύνεται λόγω της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας. Απαιτείται προσαρμοστικότητα, ευελιξία αλλά και λειτουργικοί κανόνες οργάνωσης της εργασίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές», επισήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, απευθυνόμενος στα μέλη του ΣΕΒ και στον κ. Υπουργό. Ο κ. Παπαλεξόπουλος υπογράμμισε ότι «Οι εργασιακοί κανόνες της νέας εποχής πρέπει να βασίζονται σε σύγχρονες πρακτικές και να προάγουν την εργασία στη βάση της παραγωγικότητας, της ευελιξίας και της ανθρωποκεντρικότητας. Παραμένουμε διαθέσιμοι σε κάθε πρωτοβουλία του Υπουργείου για περισσότερη συζήτηση σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικής απασχόλησης».

Σχετικά με το  ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασιακών Θεμάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού του Συνδέσμου κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι «πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι οποιοδήποτε μέτρο συμβάλει στη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σύγχρονες και οργανωμένες επιχειρήσεις τηρούν την εργατική νομοθεσία, καταβάλλουν τις εισφορές και φόρους που τους αναλογούν, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και απασχολούν μεγάλο αριθμό στελεχών με την απαραίτητη ευελιξία αλλά και την ανάλογη ανταμοιβή. Εφαρμογές όπως η Ψηφιακή Κάρτα και η ΕΡΓΑΝΗ είναι σημαντικό να προσαρμοστούν σε ανάγκες επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων και μεγεθών, ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα και να διευκολύνουν τόσο τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την απασχόληση των εργαζομένων. Επίσης, η προσπάθεια πρέπει να εστιάσει στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και επιχειρήσεων αλλά και στη μείωση του υψηλού  (έναντι της ΕΕ και του ΟΟΣΑ) μη μισθολογικού κόστους της εργασίας στην Ελλάδα». Υπογράμμισε επίσης, ότι «η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και ευέλικτου πλαισίου οργάνωσης της εργασίας πρέπει να αποτελεί εθνική αναπτυξιακή επιλογή. Ένα τέτοιο πλαίσιο μόνο θετικά μπορεί να συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης».

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής Χατζηδάκης, αφού απαρίθμησε μια σειρά από πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον εκσυγχρονισμό της εργασιακής νομοθεσίας, στάθηκε ιδιαίτερα στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, τον τρόπο εφαρμογής και τα οφέλη της. «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα μας επιτρέψει να μειώσουμε περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ερώτημα λοιπόν είναι: Προτιμούμε να μην έχουμε Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και να έχουμε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές; Ή να έχουμε Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές; Εγώ προτιμώ το δεύτερο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα αντικειμενικό σύστημα που καταπολεμά τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και εξασφαλίζει τον περιορισμό των αδικιών στους ελέγχους». Όσον αφορά την επέκταση της εφαρμογής της και σε άλλους κλάδους, μεταξύ των οποίων και η βιομηχανία, υπογράμμισε ότι «θα προχωρήσουμε με εκτεταμένο διάλογο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Αυτό κάναμε και με τις τράπεζες και τα σούπερ-μάρκετ, όπου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται με επιτυχία. Πραγματοποιήσαμε διάλογο για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και φυσικά δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και στους δύο κλάδους». Ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «θα καταλήξουμε στις λεπτομέρειες του συστήματος, έτσι ώστε να καταγράφεται δίκαια το ωράριο των εργαζομένων, χωρίς να δημιουργείται πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις».

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τα μέλη του ΓΣ του ΣΕΒ έθεσαν στον Υπουργό τις κρίσιμες και συμπληρωματικές προκλήσεις για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας και ειδικότερα:

 • Εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, με βάση καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, προς όφελος της ευελιξίας και της οργάνωσης της εργασίας με σύγχρονες μεθόδους.
 • Μείωση του υψηλού μη μισθολογικού κόστους εργασίας για τη στήριξη της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.
 • Ψηφιακή Κάρτα εργασίας / ΕΡΓΑΝΗ: Ανάγκη προσαρμογών, ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, όπως αναδεικνύουν επιμέρους κλάδοι και επιχειρήσεις.
X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ