O ΣΕΒ υλοποιεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Tηλεργασία

15 Νοεμβρίου 2022 | Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις
Θεματικές: Εργασιακά

Ολοκληρώθηκε ποσοτική έρευνα για την εφαρμογή της στη χώρα μας
Προγραμματίζεται Συνέδριο την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του υπευθυνότητας και της διαρκούς ενασχόλησης με τις σύγχρονες  προκλήσεις  του κόσμου της εργασίας, ανέλαβε την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος για την τηλεργασία, με τίτλο: «Reinforcement of SEVHellenic Federation of Enterprisescapacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework»-SEVSOCDIAL. Το έργο αυτό στοχεύει πρωτίστως στην ενδυνάμωση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΒ, στο πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου, καθώς και στην παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας, ιδίως λόγω της πανδημίας Covid 19.

Το έργο SEVSOCDIAL επικεντρώνεται σε 3 μείζονες προκλήσεις του κοινωνικού διαλόγου που αφορούν: α) στην προσαρμογή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου (διαδικασίες, προτεραιότητα ζητημάτων, μεθοδολογία) στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τηλεργασία, β) στην παροχή στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και γ) στην προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από την τηλεργασία.

Επιπλέον, ως αυτόνομο παραδοτέο του έργου, προβλέπεται η δημιουργία ενός πρακτικού Οδηγού για την τηλεργασία που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και τα εμπλεκόμενα στελέχη, με στόχο να αποτυπώσει όλα τα θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας.

Μέσω του έργου επιδιώκεται να ενημερωθούν: α) οι Υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής, β) η Επιχειρηματική κοινότητα, οι επιχειρήσεις, τα διευθύνοντα στελέχη, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι εργαζόμενοι, και γ) τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, το έργο απευθύνεται σε Ερευνητές/πανεπιστημιακή κοινότητα, σε κάθε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρεται για το θέμα της τηλεργασίας, καθώς στο ευρύ κοινό γενικότερα.

Κατά την υλοποίησή του προβλέπονται, επίσης, η διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε επιχειρήσεις για την τηλεργασία, 2 συνέδρια, 10 εστιασμένες συναντήσεις εργασίας στην Περιφέρεια και πλήθος δημοσιεύσεων.

Ολοκληρώθηκε ποσοτική έρευνα  για την τηλεργασία σε  250 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ήδη, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου που αφορούσε στη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας  σε περισσότερες από 250 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα σχετικά με την τηλεργαία. Από την έρευνα προέκυψαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Ενδεικτικά, θεωρείται ότι:

 • Ποσοστό άνω του 55% των εργασιών μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση,
 • Περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν, ήδη, υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας, και
 • Ποσοστό άνω του 60% θεωρεί ότι η τηλεργασία επέδρασε σίγουρα θετικά/μάλλον θετικά στην παραγωγικότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και αρκετά άλλα θέματα για την τηλεργασία, θα αποτελέσουν το αντικείμενο του συνεδρίου έναρξης του έργου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί  την 1η Δεκεμβρίου και θα υπάρξει νέα δημόσια ανακοίνωση για τη συμμετοχή σε αυτό.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα διατεθεί δημόσια και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους, ο πρακτικός οδηγός για την τηλεργασία.


Οι εταίροι του έργου που διαρκεί από τον Αυγ. 2022 έως Ιουλ. 2024, είναι ο ΣΕΒ ως επικεφαλής, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, η ΣΤΕΓΗ της Ελληνικής Βιομηχανίας και το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ