Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας: Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί – Άρθρο των Ν. Γαβαλάκη, Αικ. Ριμποπούλου και Ελευθέριου Παντελάκη στη naftemporiki.gr

27 Μαΐου 2021 | Άρθρα & Συνεντεύξεις
Θεματικές: Εργασιακά

Άρθρο των κ.κ. Νίκου Γαβαλάκη, Senior Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ, Αικατερίνης Ριμποπούλου (Διευθύντριας) και Ελευθέριου Παντελάκη (Μέλους ΔΣ) Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς και Μέλη ΣΣΠΑΕ Αττικής

Ο νέος Νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ν. 4763/20) θεσμοθέτησε τη λειτουργία Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με το Νόμο, τα ΣΠΑΕΕ έχουν ως αποστολή την υποβολή γνωμοδοτήσεων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και για τις ειδικότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές της διαδρομές. Επίσης, τα ΣΣΠΑΕ καλούνται να συμβάλλουν στην ανίχνευση των τοπικών αναγκών σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στην ενημέρωση και στην κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζόμενων, κλπ.

Μέσω της ενεργού εκπροσώπησής του στα ΣΣΠΑΕ, ο ΣΕΒ επιδιώκει να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την προσφορά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις παραγωγικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις κάθε Περιφέρειας. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις (ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, βιομηχανική αναδιάρθρωση) που μετασχηματίζουν τις ανάγκες τους σε δεξιότητες και επαγγέλματα, όπως:

 • Αύξηση της ζήτησης για ειδικότητες του τομέα της πληροφορικής και για τεχνικά επαγγέλματα υψηλότερης εξειδίκευσης.
 • Ανάδυση νέων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων ιδιαίτερα στο τομέα της «πράσινης οικονομίας».
 • Αύξηση των αναγκών για επανακατάρτιση κυρίως σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης της παραγωγής λόγω τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο ΣΕΒ χαιρετίζει τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η λειτουργία των ΣΠΑΕΕ και προσβλέπει στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές δομές κάθε Περιφέρειας. Στόχος της συνεργασίας πρέπει να είναι η προσαρμογή των προγραμμάτων ΕΕΚ στις σύγχρονες απαιτήσεις προς όφελος τόσο των εκπαιδευομένων (διευκόλυνση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας) όσο και των επιχειρήσεων (επιτυχής εξεύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού).

Η Πολιτεία, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να συνδράμει τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αφενός στη βελτίωση της υλικοτεχνικής και εργαστηριακής υποδομής τους και αφετέρου στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούν (παροχή ψηφιακών μέσων). Παράλληλα, είναι απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων πλέον και των ειδικών τεχνικών που απαιτεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η λειτουργία των ΣΣΠΑΕ παρέχει την ευκαιρία για γόνιμο διάλογο και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων εκπαίδευσης. Η μέχρι τώρα απουσία των επιχειρήσεων από το σχεδιασμό και την οργάνωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κυρίως στο επίπεδο επιλογής των ειδικοτήτων και καθορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών καθώς και η εν γένει περιορισμένη αλληλεπίδραση και συνεργασία των υπευθύνων χάραξης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής με την επιχειρηματική κοινότητα, έχουν εμποδίσει τη διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας και συνιστούν έναν από τους βασικούς λόγους για τη χαμηλή ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της λειτουργίας και της επιτυχίας των ΣΣΠΑΕ πρέπει να αποτελέσει η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους της ΕΕΚ.

Ως αποτέλεσμα:

 • Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικότερα το επάγγελμα / ειδικότητα που επέλεξαν, βελτιώνοντας την ικανότητά τους για εξεύρεση εργασίας.
 • Οι επιχειρήσεις θα καλύπτουν ταχύτερα και επαρκέστερα τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Η επαγγελματική εκπαίδευση θα αποκτήσει αξιοπιστία και επομένως ελκυστικότητα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, απαιτείται η συνεργασία όλων των συμμετεχόντων και η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των ΣΣΠΑΕ από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι απόλυτη ανάγκη να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρεται και να μην υπονομευτεί η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται η οικονομία  από επιμέρους επιδιώξεις και διοικητικές αδυναμίες.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ