Η κινητροδότηση ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ωφέλειας

18 Νοεμβρίου 2022 | Άρθρα & Συνεντεύξεις

Άρθρο κ. Κώστα Σφακάκη, Συμβούλου Διοίκησης ΣΕΒ για φορολογικά θέματα, στα Νέα

Τα τελευταία χρόνια είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις ανεπτυγμένες και υπό ανάπτυξη οικονομίες η θεσμοθέτηση πολιτικών εφαρμογής κινήτρων είτε στο στενά επενδυτικό είτε ευρύτερα στο πεδίο εφαρμογής εισοδηματικών κοινωνικών  πολιτικών.

Είναι κοινή η εκτίμηση ότι τα κίνητρα της αγοράς είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην εφαρμογή αφ’ ενός φορολογικών πολιτικών, οι οποίες ενεργούν λίαν αποτελεσματικά προς όφελος και των Φυσικών και των Νομικών προσώπων και αφ’ ετέρου στη δημιουργία νέων συμπεριφορών  με στόχο την επίτευξη ενός κοινά ωφέλιμου δημόσιου σκοπού.

Σαν απλό παράδειγμα αναφέρουμε για μεν τα Φυσικά πρόσωπα το φορολογικό όφελος, το οποίο απολαμβάνουν εφαρμόζοντας το κίνητρο των ηλεκτρονικών πληρωμών σε μεγάλο αριθμό  προκαθορισμένων επαγγελματικών κατηγοριών, για δε τα Νομικά πρόσωπα τις ουσιαστικές φορολογικές διευκολύνσεις τις οποίες δικαιούνται να απολαμβάνουν εφ’ όσον ακολουθούν και εφαρμόζουν την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, όπως έχει προκαθορισθεί από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνουμε, ιδιαιτέρως, τη σημαντικότητα της χρήσης των κινήτρων στη χώρα μας σε όλους τους παλαιότερους και πρόσφατους αναπτυξιακούς  και επενδυτικούς νόμους, τα ΕΣΠΑ, και  το προσφάτως εν εξελίξει Ταμείο Ανάκαμψης (RRF).

Πέραν όμως των κινήτρων της “στενής’’ φορολογικής ωφέλειας και των εταιρικών φορολογικών διευκολύνσεων, τα κίνητρα ως εργαλείο έχουν  ιδιαιτέρως τα πρόσφατα χρόνια, ευρύτατη  εφαρμογή για την επίτευξη  επιδιωκόμενων συμπεριφορών ή κοινωνικοοικονομικών στόχων.

Βλέπουμε έτσι την ευρύτατη χρήση τους σε τομείς οι οποίοι αφορούν:  όλες τις μορφές θεμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης, προσλήψεων σε μικρές επιχειρήσεις, εξοικονόμησης καθαρής ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης, καλών σχολείων, ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας και τέλος – αναφέροντάς το με ιδιαίτερη έμφαση – ο τομέας της υπεύθυνης συμπεριφοράς  των επιχειρήσεων (ESG – Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική διακυβέρνηση ).

Η παγκοσμίως ευρύτατη χρήση των κινήτρων για όλους τους παραπάνω λόγους  έχει γενικευθεί σε τέτοιο βαθμό τα τελευταία χρόνια κυρίως στην Αμερική με αποτέλεσμα την  επικράτηση του όρου κινητροδοτώ/ κινητροδότηση (incentivize), συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εφαρμογή αναπτυξιακών, επενδυτικών και ευρύτερα κοινωνικό-οικονομικών πολιτικών.

Με δεδομένες τις τεχνολογικές εξελίξεις και την σημαντική συνεισφορά τους τα πρόσφατα χρόνια στη δημιουργία πλήθους νέων στοιχείων (δεδομένων), οι εφαρμογές του πλέγματος των πάσης φύσεως κινήτρων προσθέτουν πολύτιμες πληροφορίες  για τους αναπτυξιακούς – επενδυτικούς σχεδιασμούς των αρμοδίων υπουργείων.  Πέραν των παραπάνω στόχων και αντικειμένων η χρήση των κινήτρων αποτελεί πολύτιμη πηγή  δημιουργίας νέων στοιχείων / πληροφοριών (δεδομένων) διευρύνοντας το επενδυτικό και το στενά φορολογικό πεδίο στη χώρα μας παρέχοντας την δυνατότητα διεύρυνσης της φορολογικής βάσης πράγμα το οποίο αποτελεί χρόνια τώρα για τη χώρα μας σταθερό στόχο και επιδίωξη των αρμόδιων αρχών.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ