Εργασία χωρίς βία και παρενόχληση

11 Ιουνίου 2022 | Άρθρα & Συνεντεύξεις
Θεματικές: Εργασιακά

Άρθρο κ. Αλέξανδρου Χατζόπουλου, Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ, στην Κυριακάτικη Καθημερινή 

«Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος». Λόγια του ποιητή Μένανδρου, πριν από 2.500 χρόνια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ειπωθεί σήμερα. Στην κοινωνία μας, στην οποία υπάρχουν νόμοι, θεσμοί και διαδικασίες η βία δεν έχει θέση. Eίναι απαράδεκτη και καταδικαστέα και πολύ βλαπτική για το κοινωνικό σύνολο και την πρόοδο. Στον χώρο της εργασίας ειδικότερα η βία και η παρενόχληση δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις για όλους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Το φαινόμενο της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία δεν είναι βέβαια καινούργιο. Υπήρχε ανέκαθεν και αντιμετωπιζόταν είτε με την υφιστάμενη γενική νομοθεσία, είτε με ηθικούς κανόνες, είτε -δυστυχώς- «κρυβόταν κάτω από το χαλί». Γι΄ αυτό τα τελευταία χρόνια φάνηκε πως υπήρχε ανάγκη μίας παγκόσμιας ισχυρής θεσμικής παρέμβασης, η οποία πραγματώθηκε με την Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) «Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας». Η χώρα μας προσχώρησε σε αυτήν την Σύμβαση και την μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο με τον Νόμο 4808/21, ο οποίος απαγορεύει ρητά κάθε μορφή βίας κι παρενόχλησης ξεκινώντας από την σωματική και ψυχολογική βία και εξειδικεύοντας τις περιπτώσεις γενικής παρενόχλησης, παρενόχλησης λόγω φύλου, καθώς και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο Νόμος αυτός αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό ορόσημο, καλύπτοντας αφενός μεν όλες τις μορφές εργασιακών και συνεργατικών σχέσεων, προνοώντας ακόμη και για άτομα που αναζητούν εργασία, και αφετέρου λαμβάνει υπόψη του το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς προνοεί και για μορφές βίας και παρενόχλησης που γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται πλέον να εκπονούν πολιτικές και να λαβαίνουν μέτρα που προλαβαίνουν και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο βίας και παρενόχλησης, ενώ -αν αυτή συμβεί- να έχουν προβλέψει και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν με διαφάνεια το κάθε περιστατικό.

Ο ΣΕΒ, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν για πλείστα ζητήματα (όπως π.χ. για θέματα αδειοδότησης, φορολογίας, βιωσιμότητας, εταιρικής διακυβέρνησης κλπ.), ενδιαφέρεται για το πνεύμα και όχι μόνον για το γράμμα των κανονιστικών ρυθμίσεων. Είναι πολλές οι επιχειρήσεις μέλη μας που εφάρμοζαν, ήδη πριν από την εισαγωγή του Νόμου, αυστηρές διαδικασίες αποφυγής βίας και παρενόχλησης, ενώ ο αριθμός των ευαισθητοποιημένων επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς. Μαζί τους φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ώστε η βία και η παρενόχληση να εξαλειφθούν από τους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Παραμένοντας ανοιχτοί σε συνεργασία με κάθε άλλο φορέα, που κινητοποιείται για το θέμα, πρόσφατα δημιουργήσαμε την ομάδα εργασίας για την «Ισότητα, τη Συμπερίληψη και τη Διαφορετικότητα», στην οποία συμμετέχουν στελέχη από τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ και αφοσιώνεται σ’ αυτά τα θέματα. Η ομάδα αυτή δημιούργησε έναν χρηστικό Οδηγό, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τον Νόμο για την βία και παρενόχληση στην εργασία, αλλά και να είναι σε θέση να υπερακοντίσουν τις κείμενες διατάξεις για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων, διαχέοντας παράλληλα το παράδειγμα σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ο «Οδηγός για τις Επιχειρήσεις» ορίζει τι συνιστά βία και παρενόχληση στην εργασία (όπου ο όρος εργασία δεν περιορίζεται αυστηρά στον εργασιακό χώρο), αναλύει τις διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν σε μία επιχείρηση, απαριθμεί διεξοδικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που απορρέουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο, και τις καθοδηγεί βήμα-βήμα για το πώς μπορούν να επιτύχουν την συμμόρφωση στην πράξη. Πιστεύουμε συνεπώς ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο στάδιο για την γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή του. Όμως θα εργαστούμε μεθοδικά ώστε οι επιχειρήσεις να μην δουν την συμμόρφωση με τον Νόμο ως μία ακόμη διαδικασία, ανάμεσα στις τόσες άλλες. Θα θέλαμε η κάθε επιχείρηση να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να νοιώθουν οι εργαζόμενοι ασφαλείς, σε ένα ήρεμο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο διέπεται από αξιοκρατία και όπου η βία και η παρενόχληση απουσιάζουν παντελώς από την κουλτούρα της επιχείρησης. Αυτό το περιβάλλον δεν είναι ωφέλιμο μόνον για τους εργαζόμενους, αλλά και για κάθε επιχείρηση, αφού η ικανοποίησή των ανθρώπων των επιχειρήσεων για τις συνθήκες εργασίας τους συνδέεται ευθέως με υψηλή τους απόδοση και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ