Διεθνής Συνδιάσκεψη Εργασίας 2023 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO): Βασικά συμπεράσματα

3 Ιουλίου 2023 | Άρθρα & Συνεντεύξεις
Θεματικές: Εργασιακά

Κατερίνα Δασκαλάκη
Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΒ

Άρθρο στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ – Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις –  3 Ιουλίου 2023

H φετινή Διεθνής Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), στην οποία διαχρονικά συμμετέχει θεσμικά ο ΣΕΒ, τόσο ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος όσο και ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ), ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουνίου 2023, με την υιοθέτηση ενός νέου διεθνούς προτύπου για τη Μαθητεία και Ψηφισμάτων, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα αφορούν στην Εργασιακή Προστασία, στη Δίκαιη Μετάβαση καθώς και στην Ισότητα στην εργασία.

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε, παράλληλα, και η Σύνοδος Κορυφής για τον Κόσμο της Εργασίας του 2023, στην οποία, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συνασπισμού για την κοινωνική δικαιοσύνη, ο οποίος είχε συζητηθεί και στο πλαίσιο του ΔΣ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας τον Μάρτιο του 2023. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευθυγραμμισμένη κοινή δράση των κρατών μελών για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών, σε συνδυασμό με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η Διεθνής Σύσταση για την Ποιοτική Μαθητεία, στην οποία κατέληξε στην Έκθεσή της η σχετική επιτροπή, περιέχει σαφή ορισμό της ως «μία μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης που διέπεται από σύμβαση μαθητείας, η οποία επιτρέπει σε μαθητευόμενο να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστεί σε ένα επάγγελμα μέσω δομημένης και αμειβόμενης ή με άλλο τρόπο οικονομικά αντισταθμισμένης κατάρτισης που αποτελείται τόσο από την πρακτική όσο και από την εκτός εργασίας μάθηση και η οποία οδηγεί σε αναγνωρισμένο προσόν». Επισημαίνεται, δε, ότι ο ρόλος των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων οφείλει να είναι πολύ σημαντικός ως προς το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου. Επίσης, περιγράφονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του ρυθμιστικού πλαισίου για την επίτευξη ενός πλαισίου ποιοτικής μαθητείας στα κράτη μέλη.

Το Ψήφισμα για την Εργασιακή Προστασία, στο οποίο κατέληξε στην Έκθεσή της η σχετική επιτροπή, δίνει έμφαση στον στόχο της επίτευξης μιας συμπεριληπτικής, επαρκούς και αποτελεσματικής εργασιακής προστασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους, μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη, μέσω του κοινωνικού διαλόγου, τις ανάγκες εργαζομένων και εργοδοτών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κρίσιμες έννοιες όπως η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των βιώσιμων επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, στη διαμόρφωση του σχετικού εργασιακού πλαισίου. Θέματα, επίσης τα οποία πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, είναι η επιτακτική ανάγκη μετατροπής της ανεπίσημης/ υποδηλωμένης σε επίσημη απασχόληση, η μείωση των ανισοτήτων εντός του χώρου εργασίας και η ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών που θα προάγουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν με τη σειρά τους παραγωγικές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Καλείται, δε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να ετοιμάσει ένα σχετικό με τα παραπάνω Πλάνο Δράσης, το οποίο θα συζητηθεί στο ΔΣ του Οργανισμού τον Νοέμβριο του 2023.

To Ψήφισμα σχετικά με την Δίκαιη μετάβαση, στο οποίο κατέληξε στην Έκθεσή της η σχετική επιτροπή, δίνει έμφαση στη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών της κλιματικής και περιβαλλοντικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, με παράλληλη προσεκτική διαχείριση των προκλήσεων. Καλείται, δε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να ετοιμάσει μία σχετική Στρατηγική και ένα Πλάνο Δράσης, για τη δίκαιη μετάβαση προς περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες για όλους, το οποίο θα συζητηθεί στο ΔΣ του Οργανισμού τον Νοέμβριο του 2023.

Όπως κάθε χρόνο, ο ΣΕΒ καλείται μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2023 να συμβάλλει με θέσεις και προτάσεις στην ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ILO για την Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και Συστάσεων, η οποία θα καταλήξει τον Φεβρουάριο στην Έκθεσή της, βάσει της οποίας θα συζητηθούν οι υποθέσεις στην επόμενη Διεθνή Συνδιάσκεψη του 2024. Η κυβέρνηση, από την άλλη, καλείται να αποστείλει την πορεία της εφαρμογής συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.

τοσήμου.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ