Cloud: Οι επιχειρήσεις κερδίζουν στο σύννεφο της τεχνολογίας

Άρθρο Δρος Μαρίας Μποζούδη, Senior Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ, στον Οικονομικό Ταχυδρόμο

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών του 1997, ο Steve Jobs μίλησε μεταξύ άλλων για το πόσο παρωχημένη ήταν η προσέγγιση της υπολογιστικής μέσα από μεμονωμένες και ανεξάρτητες προσωπικές συσκευές. Με κορμό το υπολογιστικό νέφος, θα ήταν εφικτές υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων, νέες υπηρεσίες προς τους πελάτες, και επιχειρηματικές καινοτομίες. “The cloud is better for business”, κατέληξε. 25 χρόνια μετά, το cloud είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης, καθώς κάνει εφικτή την έκδοση παραστατικών από διαφορετικά καταστήματά της, την απομακρυσμένη παρακολούθηση της αποθήκης και του πελατολογίου της, τη διαχείριση των πωλήσεών της, την οικονομική της οργάνωση, κα.

Το cloud αποτελεί ένα μοντέλο υπολογιστικής στο πλαίσιο του οποίου οι servers, τα δίκτυα, η αποθήκευση, τα εργαλεία προγραμματισμού, και οι εφαρμογές ΤΠΕ λειτουργούν μέσω διαδικτύου. Οι τεχνολογίες cloud αφορούν τη διαδικτυακή διάθεση και χρήση υπολογιστικών πόρων από κεντρικά συστήματα, που λειτουργούν απομακρυσμένα και παρέχουν τη δυνατότητα κλιμακωτής (scaling) πρόσβασης σε υψηλή υπολογιστή ισχύ. Το cloud είναι ένας ψηφιακός τόπος όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται και «συνομιλούν» μεταξύ τους και με τους χρήστες τους, κατ’ απαίτηση (on demand), πανταχόθεν, εύκολα και γρήγορα.

Η μετάβαση μιας επιχείρησης στο cloud μεταμορφώνει τη διαχείριση των δεδομένων της, παράγοντας απτά οφέλη για τη λειτουργία της. Πρώτον, απαλλάσσεται από κόστη επένδυσης και συντήρησης υποδομών ΤΠΕ, καθώς η αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων γίνεται στο υπολογιστικό νέφος. Δεύτερον, απολαμβάνει διαλειτουργικότητες μεταξύ των συστημάτων της, και τρίτον, στηρίζει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της, χάρη στην ευκολία πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα. Τέταρτον, διευκολύνει την επιχειρησιακή της συνέχεια σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή κρίσεων, με βελτιωμένα επίπεδα ανάκτησης δεδομένων μέχρι και 94%. Πέμπτον, βελτιώνει την ικανότητά της να καινοτομεί και να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της, πράγμα που μπορεί να αυξήσει τις χρηματοοικονομικές της ροές εώς και 27%.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ και τη Eurostat, περίπου το 53% των μεσαίων και 72% των μεγάλων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει τεχνολογίες cloud. Στη χώρα μας, σχεδόν το 40% των μεσαίων και πάνω από 50% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν στραφεί στο cloud, όπως και μία στις πέντε μικρές – οι μισές σε σχέση με την ΕΕ27. Για να επιταχύνουν το βηματισμό τους, οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ενημέρωση τόσο για τις πρακτικές δυνατότητες αξιοποίησης του υπολογιστικού νέφους, και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όσο και για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που εξυπηρετούν την ευρύτερη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Ο ΣΕΒ εργάζεται συστηματικά ώστε να τις στηρίξει και στα δύο επίπεδα. Αφενός, μέσα από την υπηρεσία SEV InfoDesk, παρέχει στοχευμένη ενημέρωση για τα διαθέσιμα εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης του ψηφιακού μετασχηματισμού – και όχι μόνο. Αφετέρου, με τη σειρά εξειδικευμένων συζητήσεων “Industry 4.0 Roundtables”, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις κατάλληλες για αυτές τεχνολογικές λύσεις. Οι τεχνολογίες cloud απασχόλησαν το 5o Roundtable, που έλαβε χώρα με επιτυχία στις 14/3, ενώ λεπτομέρειες για το 6ο Roundtable θα ανακοινωθούν σύντομα.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ