Ντόρα Οικονόμου: KPMG Podcast Series: #InspireInclusion Talks – Episode 2

Σε αυτό το επεισόδιο ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Marketing & Communications & Corporate Citizenship Manager της KPMG στην Ελλάδα συνομιλεί με την Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια στον Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τη θέση του ΣΕΒ σε ζητήματα όπως η θέση των γυναικών αλλά και άλλες υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες, τα βήματα που γίνονται για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις καθώς και το θέμα των ηλικιακών διακρίσεων. Στον ΣΕΒ το χαρτοφυλάκιο της Ντόρας Οικονόμου περιλαμβάνει τα θέματα και τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην εκπαίδευση, Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της εντάσσονται και οι δράσεις προώθησης της συμπερίληψης, στις επιχειρήσεις καθώς και θέματα μετανάστευσης, σύγχρονες μορφές οργάνωσης εργασίας και συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Συμμετέχει επίσης στη θεσμική εκπροσώπηση του Συνδέσμου στις διαβουλεύσεις και στις επιτροπές των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και άλλων φορέων στα θέματα αρμοδιότητάς, καθώς και στις σχετικές ομάδες εργασίας της BusinessΕurope. Εργάστηκε στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για περισσότερα από 25 χρόνια σε διευθυντικούς και συμβουλευτικούς ρόλους σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες, με εξειδίκευση σε θέματα εταιρικής κουλτούρας, στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ