Χαιρετισμός του κ. Γιάννου Μητσού, εκ μέρους του ΣΕΒ στην παρουσίαση για την ειδική έκδοση του Healthdaily της Boussias Communications «Παραγωγή και Εμπορία Φαρμάκου στην Ελλάδα»

23 Νοεμβρίου 2018 | Ομιλίες & Παρεμβάσεις
Θεματικές: Βιομηχανία
Εκ μέρους του ΣΕΒ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το φάρμακο στην Ελλάδα έχει πλούσια ιστορία, τεράστιες προσωπικότητες και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, ο κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική πηγή προστιθέμενης αξίας, θέσεων εργασίας και επενδύσεων. Το φάσμα των παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων είναι ευρύ, ενώ τα εργοστάσια φαρμάκων στην Ελλάδα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ελληνικών εταιριών, αποτελούν αιχμή του παραγωγικού δόρατος της ελληνικής οικονομίας.
Ο φαρμακευτικός κλάδος έχει συμβάλλει έμπρακτα στην έξοδο της χώρας από την κρίση, στη στήριξη των ασθενών και στον εξορθολογισμό της ελληνικής οικονομίας αν και πιέστηκε υπέρμετρα αντί να στηριχθεί και ως πυλώνας των δημοσίων εσόδων.
Είναι όμως αναγκαία η αντιμετώπιση του κλάδου με τρόπο που να ενισχύει τις αναπτυξιακές του δυνατότητες προκειμένου να συνεχίσει να πραγματοποιεί επενδύσεις, να δημιουργείκαλές αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να εξάγει καταρρίπτοντας στην πράξη το μύθο ότι η χώρα μας δεν παράγει και δεν διαθέτει ανταγωνιστικές βιομηχανικές επιχειρήσεις ευρωπαϊκού επιπέδου.
Ωστόσο, όπως σε κάθε αγορά, είναι απαραίτητη η προβλεψιμότητα. Παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα, το clawback (και το rebate), καθώς και οι δυσβάσταχτες και συνεχείς μειώσεις τιμών, αφαιρούν κάθε ίχνος ορθολογικής λειτουργίας της αγοράς.
Χρειάζονται όρια, συνυπευθυνότητα και διαφάνεια αντί για τη συνέχιση αποτυχημένων πολιτικών. Μια αποτελεσματική πολιτική για το φάρμακο πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο της συνταγογράφησης και περιορισμό της σπατάλης μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των μητρώων ασθενών, την αύξηση της χρήσης γενοσήμων, την ορθολογική αξιολόγηση και χρήση καινοτόμων φαρμάκων, τη ρεαλιστική χρηματοδότηση του φαρμάκου μέσω του προυπολογισμού προϋπολογισμού του φαρμάκου, νέα τιμολογιακή πολιτική σε ετήσια βάση, κοκ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Πολιτεία αδυνατεί να αυξήσει τη διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων με αποτέλεσμα χαμένα κονδύλια και χαμένες ευκαιρίες για ανάπτυξη της καινοτομίας.
Η ανάπτυξη του κλάδου περνάει μέσα από τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, το δεύτερο στην άρση στρεβλώσεων και εμποδίων (όπως το clawback και το rυπάρχον σύστημα τιμολόγησης) και το τρίτο στην αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου (με περισσότερες επιχειρηματικές συνεργασίες, επενδύσεις σε νέες γραμμές παραγωγής, κλινικές μελέτες, έρευνα & καινοτομία και νέες δουλειές για εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό. Ο ΣΕΒ στηρίζει κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης της ελληνικής παραγωγής και θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την εκπόνηση και εφαρμογή ρεαλιστικών και ορθολογικών παρεμβάσεων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και δημόσιας υγείας. Το βιβλίο μπορεί να ξεκινάει από το παρελθόν αλλά το φάρμακο στην Ελλάδα έχει παρόν και, κυρίως, μέλλον.
Σας ευχαριστώ.
X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ