Χαιρετισμός Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ, Ευθύμιου Ο. Βιδάλη στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΙΝΥΑΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, 10/11/2022

10 Νοεμβρίου 2022 | Ομιλίες & Παρεμβάσεις
Θεματικές: Εργασιακά

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αγαπητέ κύριε Χατζηδάκη,

Αγαπητοί Πρόεδροι των Κοινωνικών Εταίρων,

Αγαπητή Πρόεδρε της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Διαμαντοπούλου,

Καλημέρα σε όλους,

Αγαπητή Ρένα Μπαρδάνη, ευχαριστώ εσένα προσωπικά και όλο το προσωπικό του ΕΛΙΝΥΑΕ  για τη σημαντική συνεισφορά στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Είναι θέματα που βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων του ΣΕΒ, διαχρονικά, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εργασίας και της ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον, τόσο στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όσο και στο πλαίσιο διαφόρων οργανισμών που συμμετέχουμε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέτρα προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, η ενημέρωση και η κατάρτιση, καθώς και η  οργάνωση και παροχή των αναγκαίων μέσων, ως ενέργειες, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης και, ταυτόχρονα, στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Πέραν των υγειονομικών, γεωπολιτικών, ενεργειακών και δημοσιονομικών προκλήσεων, αντιμετωπίζουμε και μία σειρά άλλων προκλήσεων, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική πρόοδος, η κλιματική αλλαγή και η δημογραφική γήρανση, οι οποίες μεταβάλλουν το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Συνεπώς, τα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία πρέπει να προωθούνται σε συνδυασμό με όλες τις παραπάνω προκλήσεις.

Η χώρα μας έχει κυρώσει 5 Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας του ILO σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, (13, 45, 62, 115,136), ενώ τον Ιούνιο του 2021 κύρωσε και την 187 σχετικά με την προώθηση ενός πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η αναθεώρηση των Οδηγιών για τους χημικούς και καρκινογόνους παράγοντες, για τους χώρους εργασίας, την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, την ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ασβεστίου, την Οδηγία REACH και πολλά άλλα θέματα.

Το μέγεθος και εύρος της πρόκλησης είναι τέτοιο που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά ή χωρίς τις απαραίτητες συνέργειες και συνεργασίες σε τριμερές αλλά και σε διμερές επίπεδο.

Είναι η ίδια λογική που πριν από 30 χρόνια οδήγησε στη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την ίδρυση του ΕΛΙΝΥΑΕ. Η αποτελεσματική και ουσιαστική λειτουργία του, με τη διασφάλιση της παροχής της απαιτούμενης προστιθέμενης αξίας του στη καθημερινή διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, είναι καθήκον όλων μας.

Η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα αρμόδια τριμερή συμβούλια διαβούλευσης καθορίζει τη δέσμευσή τους για συμμετοχή σε όλα τα στάδια των στρατηγικών και πολιτικών.

H υιοθέτηση της πρόσφατης Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, η οποία αντανακλά τις θέσεις και τις προτάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα.

Δέσμευση του ΣΕΒ είναι ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά, με θέσεις και προτάσεις, τόσο σε τριμερές όσο και σε διμερές επίπεδο, με άξονα την κουλτούρα συνεργειών και συνεργασιών, ώστε να πετύχουμε την πρόληψη, την ενημέρωση αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με την απαιτούμενη ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ