Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις – 5 Νοεμβρίου 2020 – Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Τα σημαντικά του μήνα

Λαθρεμπόριο 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού».

Εταιρική Διακυβέρνηση  

Εξειδικεύθηκε το σύστημα προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων, οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και οι κατευθύνσεις για την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών. Ο ΣΕΒ υπέβαλε προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη αποσαφήνισης της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και θέσπισης ενός σταδίου προειδοποίησης και παροχής προθεσμίας για την θεραπεία και άρση συγκεκριμένων τυπικών παραβάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη απαλοιφής ασαφών διατυπώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν νομική αβεβαιότητα.

Διαγραφή υποχρεώσεων κατά την προπτωχευτική διαδικασία 

Δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, σύμφωνα με τον Ν.4173/2013, η ωφέλεια που προκύπτει από την διαγραφή υποχρεώσεων κατά την προπτωχευτική διαδικασία.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ