Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις – 30 Ιανουαρίου 2023 – Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Τα σημαντικά του μήνα

Προστασία Καταναλωτή

Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα (με την ενσωμάτωση σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο) της συλλογικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους για αποζημίωση, μέσω αντιπροσωπευτικών αγωγών που θα ασκούνται από εγχώριους ή διασυνοριακούς φορείς (καταναλωτικές ενώσεις με έδρα στην Ελλάδα ή αλλοδαπές, αντίστοιχα).

Επιχειρηματικότητα 360ο

Για την ενίσχυση επενδύσεων σε σημαντικές δραστηριότητες της οικονομίας, όπως η εξόρυξη μεταλλευμάτων, τα ορυχεία/ λατομεία, οι υπηρεσίες αφαλάτωσης, η επεξεργασία/ διάθεση απορριμμάτων, οι εκδοτικές δραστηριότητες, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, κ.α. , ξεκίνησαν από την 9η Ιανουαρίου, οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/22. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι και την 10η Απριλίου 2023. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και για τα λοιπά διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορούν να απευθυνθούν στο SEV InfoDesk, μία υπηρεσία ενημέρωσης και πρακτικής υποστήριξης του ΣΕΒ προς τα μέλη του.

Τεχνικοί Ασφαλείας

Οι εργοδότες μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ