Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις – 27 Απριλίου 2023 – Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Τα σημαντικά του μήνα

Προστασία Καταναλωτή
Ένας νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τη σωστή επικοινωνία των μειώσεων τιμής τίθεται στη διάθεση καταναλωτών και επιχειρήσεων. Με αφορμή τον Κώδικα θα δημοσιευτεί ο Εικονογραφημένος Πρακτικός Οδηγός του ΣΕΒ, στον οποίο αποδίδεται με απλό τρόπο, μέσα από εικονοπαραδείγματα, το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας.

Απόφαση ΣτΕ για την κλήση σε ακρόαση του προσφεύγοντος ενώπιον στη ΔΕΔ

Ο προσφεύγων ενώπιον στη ΔΕΔ καλείται υποχρεωτικά σε ακρόαση μόνον σε περίπτωση που η ελέγχουσα φορολογική αρχή θέτει υπόψη της νέα στοιχεία ή πραγματικά περιστατικά, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της μετά την έκδοση της πράξης οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου από αυτή και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση του φορολογουμένου. Πλέον αυτού, βασική προϋπόθεση είναι η ΔΕΔ να εκδώσει ρητή πράξη απορριπτική της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο προσφεύγων δεν μπορεί να επικαλεστεί την υποχρεωτικότητα ακρόασης.

Αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
Στα 780,00 € και στα 34,84 € διαμορφώθηκαν αντίστοιχα ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο, από 01η. 04.2023.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ