Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις – 24 Ιουνίου 2021 – Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Τα σημαντικά του μήνα

Δημόσιες Συμβάσεις  

Υιοθετήθηκε σχέδιο δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις της περιόδου 2021-2025 και καθορίστηκε αντίστοιχα το Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Ζημιές αλλοδαπής 

Κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των ελληνικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη τυχόν ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε ΕΕ/ΕΟΧ κατά τον χρόνο που προκύπτουν. Επιπλέον είναι δυνατή η μεταφορά των εν λόγω ζημιών προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη για πέντε έτη.

Εργασιακό νομοσχέδιο 

Ψηφίστηκε o ν. 4808 (Α’ 101/ 19/6/2021) “Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις”. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του.

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ