Τα σημαντικά του μήνα

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση σ/ν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος

Ρυθμίζονται ζητήματα ανάπτυξης και αδειοδότησης των ΑΠΕ, αξιοποιούνται λατομικοί χώροι, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και το 2050, τροποποιούνται επιμέρους χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, ρυθμίζονται μεμονωμένα ζητήματα που αφορούν την ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων.

Εισφορά μετοχών/εταιρικών μεριδίων σε μονομετοχική εταιρεία

Ο εισφέρων φυσικό πρόσωπο, μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας εταιρείας δεν καταβάλλει φόρο υπεραξίας κατά το χρόνο εισφοράς των τίτλων αλλά κατά το χρόνο μεταβίβασης των νέων τίτλων, καθόσον τότε ως αξία κτήσης λαμβάνεται η αρχική αξία των εισφερόμενων τίτλων.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security) ξεκίνησαν από 16.02 την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας εργασίας.

X

  Στοιχεία εταιρίας

  Επωνυμία επιχείρησης*

  Tαχ. δ/νση διοίκησης

  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

  Έτος ίδρυσης

  Αριθμός εργαζομένων

  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας

  Oνοματεπώνυμο*

  Email

  Τηλ

  X

   Το όνομά σας *

   Το επίθετό σας *

   Email *

   Τηλέφωνο επικοινωνίας

   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.
   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας

    Επωνυμία επιχείρησης*

    Tαχ. δ/νση διοίκησης

    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*

    Έτος ίδρυσης

    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας

    Oνοματεπώνυμο*

    Email

    Τηλ