Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Ο ΣΕΒ συγκρότησε μηχανισμό αποτύπωσης των τεχνολογικών προτεραιοτήτων της χώρας με τρόπο που συμβάλλει στον εντοπισμό εστιών παραγωγής καινοτομίας από ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητές (Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης). Το Δίκτυο, το οποίο αποτελούν έγκυροι εμπειρογνώμονες από την επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα έχει εντοπίσει βασικές τεχνολογίες αιχμής για την ελληνική οικονομία.

Το Δίκτυο προχώρησε περαιτέρω στη διατύπωση των σχέσεων μεταξύ τεχνολογιών και της αναγκαίας συνέργειας που θα απαντήσει σε ανάγκες συγκεκριμένων νέων δυναμικών αγορών.Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι κρίσιμο σημείο για το σχηματισμό βιομηχανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η ανίχνευση των δυνατοτήτων συνεργειών μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας στην Ελλάδα. Με βάση αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατόν να εντοπισθούν ομάδες τεχνολογιών που συνιστούν κρίσιμες επενδυτικές προτεραιότητες.Η στήριξη πρωτοβουλιών στη βάση των ομάδων τεχνολογιών αιχμής, μπορεί να αποτελέσει βάση για τη χάραξη προτεραιοτήτων βιομηχανικής πολιτικής της χώρας και εργαλείο για την εκπόνηση ουσιαστικών προτάσεων έξυπνης εξειδίκευσης.O ΣΕΒ εκπροσωπώντας τις σύγχρονες οργανωμένες επιχειρήσεις, εισάγει εμφατικά την τεχνολογία και καινοτομία στον δημόσιο διάλογο, και θέτει το σχετικό υλικό καθώς και τον μηχανισμό παραγωγής του στη διάθεση τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, επιθυμώντας να συμβάλει στην οριοθέτηση των τεχνολογικών προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομίας.Το έργο της ανάπτυξης Δικτύου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων ως παραμέτρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει ολοκληρωμένο δίκτυο στρατηγικής, επιχειρηματικής και τεχνολογικής πληροφόρησης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.Οι τεχνολογικοί τομείς που επιλέχθηκαν να μελετηθούν σε πρώτη φάση είναι:  Υγεία, Τρόφιμα, Πληροφορική & Επικοινωνίες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά & Διεργασίες Παραγωγής, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές.Για περισσότερη ενημέρωση …

X

  Στοιχεία εταιρίας
  Επωνυμία επιχείρησης*
  Tαχ. δ/νση διοίκησης
  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
  Έτος ίδρυσης
  Αριθμός εργαζομένων
  Κέρδη τριών (3) τελευταίων ετών (προ φόρων)

  Σύνολο ενεργητικού τελευταίου έτους

  Αρμόδιος επικοινωνίας
  Oνοματεπώνυμο*
  Email
  Τηλ
  X

   Το όνομά σας *
   Το επίθετό σας *
   Email *
   Τηλέφωνο επικοινωνίας
   To μήνυμά σας

   Μόλις υποβάλετε το ερώτημά σας, ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή το συντομότερο δυνατό.

   Είμαστε αφοσιωμένοι στο ιδιωτικό σας απόρρητο. Μάθετε πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας στην πολιτική απορρήτου μας .

   X

    Στοιχεία εταιρίας
    Επωνυμία επιχείρησης*
    Tαχ. δ/νση διοίκησης
    Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας*
    Έτος ίδρυσης
    Αριθμός εργαζομένων

    Κύκλος εργασιών τελευταίου έτους

    Αρμόδιος επικοινωνίας
    Oνοματεπώνυμο*
    Email
    Τηλ